กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การคัดแยกจุลินทรีย์โพรไบโอติกจากเนื้อหมักเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ลูกอม

Isolation of probiotics from Fermented Meats for Candy Product

@คณะอุตสาหกรรมอาหาร

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การคัดแยกจุลินทรีย์โพรไบโอติกจากเนื้อหมักเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ลูกอม

รายละเอียด

    โพรไบโอติก คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคที่เรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร ช่วยรักษาสมดุลในระบบย่อยอาหาร สามารถจับกับบริเวณผิวของเยื่อบุลำไส้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ ซึ่งจะสามารถพบโพรไบโอติกได้ในอาหารหมักพื้นบ้าน เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก ดังนั้น งานวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกซึ่งมีคุณสมบัติเป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติก และมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ภายในระบบทางเดินอาหารจากผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก และศึกษาหาคุณสมบัติการอยู่รอดของจุลินทรีย์ภายในระบบทางเดินอาหารจำลอง ตลอดจนศึกษาความสามารถในการผลิตกรดแลคติก และประเมินฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร และเมื่อได้แบคทีเรียกรดแลคติกที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติกแล้วจึงนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ลูกอมขิงน้ำผึ้งมะนาวโพรไบโอติก เพื่อให้คนทั่วไปที่รักสุขภาพได้บริโภคจุลินทรีย์โพรไบโอติกได้ง่ายมากขึ้น

วัตถุประสงค์

    ลูกอมจัดเป็นขนมหรือของหวานที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวัยเด็กรวมถึงวัยรุ่นและวัยทำงานที่ต้องการความกระปรี้กระเปร่าระหว่างวัน ซึ่งลูกอมมีส่วนประกอบหลักจากน้ำตาล สารให้ความหวาน ที่ใช้เป็นส่วนผสมหลักมีอยู่หลายประเภท ได้แก่ น้ำตาลทราย (sucrose) น้ำเชื่อมกลูโคส (glucose syrup) น้ำเชื่อมฟรักโทส (fructose syrup) น้ำตาลอินเวิร์ต (invert sugar) อย่างไรก็ตามการบริโภคลูกอมในปริมาณมากเกินไปย่อมเกิดผลเสียตามมา เช่น ภาวะฟันผุเนื่องจากลูกอมมีปริมาณน้ำตาลมาก ซึ่งเป็นอาหารสำคัญในการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ หลังจากจุลินทรีย์ใช้น้ำตาลไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เกิดเป็นสารทำลายฟันนั่นเอง รวมถึงอาจก่อให้เกิดโรคอ้วนจากการที่รับประทานน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไป จึงได้มีการคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมที่เพิ่มจุลินทรีย์โพรไบโอติกลงไป ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ดีที่ช่วยป้องกันและบรรเทาโรคฟันผุ สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ลดความอ้วนหรือช่วยควบคุมน้ำหนักได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ลูกอม จึงได้ทำการคัดแยกจุลินทรีย์กลุ่มกรดเเลคติก เพื่อนำไปทดสอบคุณสมบัติความเป็นโพรไบโอติกที่ดีที่สุดเเละจึงนำไปใส่ในผลิตภัณฑ์ลูกอม
     งานวิจัยนี้มีแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประเภทลูกอมโพรไบโอติกสำหรับกลุ่มผู้บริโภควัยเด็กรวมถึงวัยรุ่นและวัยทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของวัยในข้างต้นที่มักทานลูกอมที่ไม่มีประโยชน์แต่มีความรักสุขภาพ มีความกังวลเกี่ยวกับโรคฟันผุรวมถึงภาวะโรคอ้วน โดยจะจัดหาจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีศักยภาพด้านคุณประโยชน์ทางโภชนาการและจัดหาได้จากอาหารประเภทเนื้อหมักมาทำการแยกและนำไปผลิตอาหารประเภทของหวานในรูปแบบของลูกอม

ผู้จัดทำ

ณัฐมน พุ่มศิริ
NATTAMON PHUMSIRI

#นักศึกษา

สมาชิก
ชญาดา อุ่นบางหลวง
CHAYADA AUNBANGLUANG

#นักศึกษา

สมาชิก
ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Songsak Wattanachaisaereekul

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด