กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อตรวจสอบเกลียวของรูสกูร

Development of an Automatic Robot to Inspect Screw Hole Threads

@วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อตรวจสอบเกลียวของรูสกูร

รายละเอียด

เอกสารนี้รายงานผลการฝึกงานและความร่วมมือในโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานพาหนะเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับตรวจสอบเกลียวรูสกรูโดยอัตโนมัติ ในการพัฒนา หุ่นยนต์แบบดั้งเดิม มอเตอร์ และพีแอลซี จะถูกประกอบและควบคุมโดยซอฟท์แวร์ที่เขียนขึ้นเฉพาะให้มีความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพของเกลียวรูสกรูและแรงบิด ในการพัฒนา หุ่นยนต์จาโนเม่ เสตปปิ้งมอเตอร์ และพีแอลซี จะถูกประกอบเข้าด้วยกันและถูกควบคุมด้วยซอฟท์แวร์ที่ถูกเขียนขึ้นเฉพาะเพื่อให้มีความสามารถตรวจสอบคุณภาพของเกลียวสกรูและแรงบิด หลังจากนำหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้งานในไลน์การผลิต ผู้แต่งพบว่ามันสามารถใช้งานได้จริงและสามารถทดแรงแรงงานคนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระยะเวลาคืนทุนใน 1 เดือน

วัตถุประสงค์

เกิดจากการต้องการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนที่ซัพพลายเออร์ส่งมายังบริษัทพานาโซนิค โปรเจ็คนี้เลยได้คิดวิธีที่จะตรวจสอบชิ้นงานก่อนจะนำไปประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆ

ผู้จัดทำ

สารินท์ สมบูรณ์
SARIN SOMBOON

#นักศึกษา

สมาชิก
จตุพร ทองศรี
Jatuporn Thongsri

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด