กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องตรวจน้ำผึ้งบริสุทธิ์

็Pure Honey Tester

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Digital Technology
เครื่องตรวจน้ำผึ้งบริสุทธิ์

รายละเอียด

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์การสร้างเครื่องตรวจน้ำผึ้งบริสุทธิ์ ตัวอย่างประกอบด้วยน้ำผึ้งบริสุทธิ์ น้ำเชื่อมอ้อยบริสุทธิ์ และน้ำผึ้งผสมน้ำเชื่อมอ้อย ข้อมูลด้วยเครื่องตรวจน้ำผึ้งที่พัฒนาขึ้น แบบจำลองถูกสร้างด้วยเทคนิค Machine learning ผลการทำนายที่ดีที่สุดได้สมรรถนะในการตรวจสอบได้ถูกต้องมากกว่า  90 เปอร์เซ็นต์ ผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงการใช้เครื่องมือที่พัฒนามานี้ตรวจความบริสุทธิ์ของน้ำผึ้งได้

วัตถุประสงค์

น้ำผึ้งเป็นสารให้ความหวานที่ผึ้งผลิตขึ้นโดยใช้น้ำหวานจากดอกไม้ ประกอบด้วยน้ำตาลฟรุกโตสและกลูโคสเป็นหลัก (สมิต และคณะ, 2549) นอกจากนั้นยังมีน้ำตาล แร่ธาตุ วิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ ในปริมาณเล็กน้อย มนุษย์ใช้น้ำผึ้งเป็นสารให้ความหวานตามธรรมชาติมาเป็นเวลาหลายพันปีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ สามารถใช้ในการปรุงอาหาร และเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติสำหรับชาและเครื่องดื่มอื่นๆ น้ำผึ้งเป็นสินค้าที่มีคุณค่า ทั้งเป็นอาหารและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ตลาดน้ำผึ้งทั่วโลกมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับผู้เลี้ยงผึ้งและผู้ผลิตน้ำผึ้งจำนวนมากทั่วโลก ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการปลอมปนในอุตสาหกรรมน้ำผึ้ง คือการเจือปนสารอื่นๆ เช่น น้ำเชื่อมน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมข้าวโพดลงในน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มปริมาณและลดต้นทุน การกระทำนี้ถือว่าผิดกฎหมายในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน การปลอมปนมีผลเสียต่อคุณภาพของน้ำผึ้งหลายประการ เช่น สามารถลดสารอาหารตามธรรมชาติและสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำผึ้งซึ่งทำให้ประโยชน์ที่ได้จากน้ำผึ้งลดลงอย่างมาก นอกจากนั้นอาจทำให้น้ำผึ้งเน่าเสียและปนเปื้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เป็นต้น วิธีที่สามารถตรวจสอบน้ำผึ้งได้อย่างแม่นยำนั้นประกอบด้วย Nuclear Magnetic Resonance (NMR) (Song et al., 2020), Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) (Xu et al., 2020), Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) และ Near infrared spectroscopy (NIRS) (Naila et al., 2020) เป็นต้น วิธีการทางเหล่านี้มีความแม่นยำและเชื่อถือได้สูง สามารถตรวจจับการปลอมปนในน้ำผึ้งได้แม้เพียงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามเทคนิคเหล่านี้เป็นเทคนิคที่มีมีข้อจำกัด เช่น ต้องใช้สารเคมีในการทดลอง ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ เป็นเทคนิคที่มีต้นทุนในการตรวจสอบแต่ละตัวอย่างสูง ใช้เวลานานในการตรวจสอบ หากมีเทคนิคในการตรวจสอบที่มีความรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ ไม่ต้องใช้สารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อมช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ 

ผู้จัดทำ

รวิภัทร ลาภเจริญสุข
Ravipat Lapcharoensuk

#อาจารย์

สมาชิก
วุฒิพงษ์ บุตรนนท์
WUTTHIPHONG BOODNON

#นักศึกษา

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด