กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบติดตามและรายงานสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการด้วย LoRa และ GPS สำหรับการขนส่ง

LoRa and GPS Integrated Environmental Monitoring and Reporting System for Transportation

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
ระบบติดตามและรายงานสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการด้วย LoRa และ GPS สำหรับการขนส่ง

รายละเอียด

โครงานนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบติดตามและรายงานสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการด้วย LoRa และ GPS เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีไร้สายเพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมเช่น อุณหภูมิ ความชื้น ที่ End Devices และส่งข้อมูลที่ได้ไปยัง LoRa Gateway ผ่านเครือข่าย LoRa จากนั้นที่ LoRa Gateway จะหาตำแหน่งปัจจุบันและส่งข้อมูลที่ได้รับมาจาก End Devices ไปยังเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลผ่านเครือข่าย LTE จากนั้นจะมีการประมวลผลข้อมูลและแสดงผลบนเว็บไซต์ ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้เพื่อติดตามและควบคุมคุณภาพของการขนส่งได้ เช่น ตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นของสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์บนรถไฟ หรือรถบรรทุกตู้สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมขนส่งพบกับหลายปัญหาที่ต้องการการแก้ไขและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในปัญหาหลักคือการติดตามและควบคุมคุณภาพการขนส่งสินค้าและสภาพแวดล้อมในระหว่างการขนส่งที่ยากเนื่องจากข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการติดตามนี้บ่อยครั้งหายไปหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าที่ขนส่งกับความเป็นไปได้ของความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การสูญเสียสินค้าหรือการส่งมอบที่ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
โครงงานนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอุตสาหกรรมขนส่ง โดยโครงงานนี้ใช้เทคโนโลยีไร้สาย LoRa เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความชื้น จากอุปกรณ์ End Devices และ GPS เพื่อระบุตำแหน่งปัจจุบันของสินค้าและอุปกรณ์ ข้อมูลนี้จากนั้นถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลผ่านเครือข่าย LTE เพื่อการประมวลผลและรายงาน
โครงงานนี้มีการพัฒนาหน้าเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามสถานะและสภาพแวดล้อมของการขนส่งได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้กราฟและแผนที่แบบเรียลไทม์ เพื่อแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนและอัพเดทข้อมูลอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลในขณะเดียวกันขณะที่การขนส่งกำลังเกิดขึ้น ทำให้มีการควบคุมและปรับปรุงการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น

ผู้จัดทำ

รัตน์พล ประศรีพัฒน์
RATPON PRASRIPHAT

#นักศึกษา

สมาชิก
รุ่งเรือง จันทร์เรือง
RUNGRUENG JANRUENG

#นักศึกษา

สมาชิก
วงศธร มาตย์หงษา
WONGSATHON MATHONGSA

#นักศึกษา

สมาชิก
กฤษณ์ วงรุจิระ
Krit Wongrujira

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด