กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดจมน้ำได้และชนิด Low Carbon

Feasibility study: Submersible and low carbon Transformer

@คณะบริหารธุรกิจ

#Cluster 2024
#Industry 4.0
โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดจมน้ำได้และชนิด Low Carbon

รายละเอียด

สภาพแวดล้อมในสังคมเมืองปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างมีคุณภาพ ภูมิทัศน์เมืองในปัจจุบันต้องการทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาดตา และมีความเป็น smart city โดยรัฐบาลได้มีโครงการนำสายไฟฟ้าลงไปไว้ในอุโมงค์ใต้ดิน อย่างไรก็ตามหม้อแปลงไฟฟ้ายังคงตั้งอยู่บนพื้นดิน ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ประสบปัญหาน้ำท่วม บริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด จึงได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมัน จึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อให้หม้อแปลงไฟฟ้าจมน้ำได้ และ ชนิด Low Carbon ที่มีความเหมาะสมในการจ่ายไฟฟ้าในสภาวะจมน้ำได้ลึก 3 เมตร และมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแนวนโยบายและศักยภาพของโครงการการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินของประเทศไทย ที่จะมีผลต่อแผนธุรกิจและการลงทุนผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดใหม่เหล่านี้

วัตถุประสงค์

การดำเนินธุรกิจ โดนเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมใหม่ มีความจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนผลิตในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

ผู้จัดทำ

บุรินทร์ สุขพิศาล
Burin Sukphisal

#อาจารย์

สมาชิก
ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
Poramate Asawaruangpipop

#อาจารย์

สมาชิก
โอปอล์ สุวรรณเมฆ
Opal Suwunnamek

#อาจารย์

สมาชิก
สุทธิ สูอำพัน
Sutti Sooampon

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด