กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

บับเบิ้ล เฟรซ พลัส

Bubble fresh plus

@คณะอุตสาหกรรมอาหาร

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
บับเบิ้ล เฟรซ พลัส

รายละเอียด

โครงการ Bubble fresh plus จัดทำเพื่อเป็นการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในอาหารและเพื่อให้เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ในโครงการนี้จะมีการเสริมคอลลาเจนและพรีไบโอติก ซึ่งพรีไบโอติกจะถูกย่อยสลายด้วยโพรไบโอติกที่อยู่ภายในลำไส้และทำให้จุลินทรีย์ที่ดีที่อยู่ภายในลำไส้เกิดการทำงาน และส่งผลดีต่อระบบการขับถ่าย จะทำการผลิตในรูปของ molecular gastronomy โดยใช้เทคนิค Reverse sphearification โดยมีด้วยกันทั้งหมด 3 รสชาติ คือ อันชัญน้ำผึ้งมะนาว กุหลาบสตอเบอร์รี่ และเก๊กฮวย ส่วนในการทดลองจะมีการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การควบคุมปริมาตรและขนาดของเม็ดป๊อป รวมทั้งระยะเวลาในการหยดแคลเซียมแลคเตดลงในโซเดียมแอลจิเนต  และการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัส

วัตถุประสงค์

เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยส่วนมากนิยมรับประทานเครื่องดื่มประเภทสมุนไพรและน้ำผลไม้เป็น
จำนวนมาก จึงเกิดแนวคิดการทำออกมาให้อยู่ในรูปแบบอาหาร Molecular Gastronomy คือการทำอาหาร
ที่ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ มาใช้ในการประกอบอาหาร เพื่อสร้างอาหารรูปแบบ
แปลกใหม่ และทำให้ผู้ทานรู้สึกตื่นเต้นในระหว่างการรับประทาน ทางเราจะทำออกมาในรูปแบบของเม็ดป็อป
ที่ภายนอกมีผิวเป็นเจลแต่ภายในมีลักษณะเป็นของเหลว เพื่อเพิ่มความรู้สึกทางกายภาพที่อาหารหรือเครื่องดื่ม
สร้างขึ้นในปากรวมถึงลิ้นและเพดานปาก โดยใช้เทคนิคสเพียริฟิเคชันย้อนกลับเป็นการนำแคลเซียมแลคเตทผสมลงในของเหลวที่จะทำเป็นรูปทรงกลม แล้วนำไปหยดลงในภาชนะที่ใส่น้ำที่มีโซเดียมอัลจิเนตละลายอยู่ จะได้เจลชั้น
บางๆ หุ้มอาหารที่มีของเหลวไว้ด้านใน น้ำที่นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ อัญชันมะนาว กุหลาบสตรอว์เบอร์รี่ และเก๊กฮวย ที่เลือก 3 รสนี้ เพราะว่า มีความแปลกใหม่ในหมู่เม็ดป็อป และ อัญชันมะนาว กุหลาบสตรอว์เบอร์รี่ ดื่มแล้วจะช่วยให้ร่างกายตื่นตัว ส่วนเก๊กฮวย ดื่มแล้วรู้สึกสดชื่น นอกจากนี้ทางเราจะพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มคอลลาเจนเพื่อช่วยเรื่องผิวพรรณหรือพรีไบโอติกส์เพื่อช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย และเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

ผู้จัดทำ

ชนม์นิภา จุลเจริญ
CHONNIPA JULJAROEN

#นักศึกษา

สมาชิก
จารุวรรณ วงษ์งาม
JARUWAN WONGNGAM

#นักศึกษา

สมาชิก
ชญาดา ศรีดารา
CHAYADA SRIDARA

#นักศึกษา

สมาชิก
สมสกุล ขจรกลิ่น
SOMSAKUL KJORNKLIN

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐพรรณ ไชยคีนี
NATTAPAN CHAIKEENEE

#นักศึกษา

สมาชิก
นันทวัฒน์ แก้วบุญ
NANTHAWAT KAEWBOON

#นักศึกษา

สมาชิก
พิมพกานต์ คงคะชาติ
PIMPHAKARN KONGKACHART

#นักศึกษา

สมาชิก
อณุชิดา ภู่ทอง
ANUCHIDA PHOOTHONG

#นักศึกษา

สมาชิก
ทองแท่ง อินทร์สมบูรณ์
THONGTANG INSOMBOON

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนาภรณ์ สลีสองสม
TANAPORN SALEESONGSOM

#นักศึกษา

สมาชิก
อรชร เมฆเกิดชู
Orachorn Mekkerdchoo

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด