กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การวิเคราะห์ไฟป่าโดยใช้อากาศยานไร้คนขับและระบบเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงของนักผจญเพลิง

Unmanned Aerial Vehicle-based Wildfire Analysis and Firefighter Access Optimization System

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Smart City
การวิเคราะห์ไฟป่าโดยใช้อากาศยานไร้คนขับและระบบเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงของนักผจญเพลิง

รายละเอียด

ไฟป่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อทั้งชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีสำหรับการกักกันและควบคุม งานวิจัยนี้ใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อวิเคราะห์ไฟป่ามีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ประการแรก เพื่อตรวจจับและประเมินการเกิดไฟป่า ขอบเขตและทิศทางของไฟป่า แจ้งชุมชนใกล้เคียงให้อพยพได้ทันท่วงที ประการที่สอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโดยการระบุเส้นทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการกักกัน
    การวิจัยเริ่มต้นด้วยการแก้ปัญหาความถี่และความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นของไฟป่า โดยเน้นถึงความจำเป็นในแนวทางที่ครอบคลุมและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติเหล่านี้ วิธีการที่ใช้คือการติดตั้ง UAV ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ซึ่งสามารถตรวจจับไฟป่าและสภาพแวดล้อมต่างๆ 
    การใช้การวิเคราะห์ไฟป่าโดยใช้ UAV และระบบวิเคราะห์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงของนักผจญเพลิงถือเป็นศักยภาพสำคัญในการปฏิวัติแนวปฏิบัติในการจัดการไฟป่า การผสานรวมเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูล จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถต่อสู้กับไฟป่าและลดผลกระทบร้ายแรงได้

วัตถุประสงค์

ไฟป่าเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของเมืองไปสู่พื้นที่ป่า และการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่ดิน ไฟป่าไม่เพียงแต่เป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ ทรัพย์สิน และโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย 
    วิธีการตรวจสอบไฟป่าแบบดั้งเดิมมักอาศัยการสังเกตการณ์ภาคพื้นดินและภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในด้านความถูกต้อง ความละเอียด และการรวบรวมข้อมูลตามเวลาจริง เนื่องจากไฟป่าสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มีความละเอียดสูงเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างแม่นยำและตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที นักผจญเพลิงต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายเมื่อต้องรับมือกับไฟป่า รวมถึงพฤติกรรมของไฟที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภูมิประเทศที่ยากลำบาก และทัศนวิสัยที่จำกัด การรับรองความปลอดภัยของนักผจญเพลิงจึงมีความสำคัญและการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการเข้าถึงตามข้อมูลแบบเรียลไทม์จะช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตำแหน่งที่เกิดเพลิงไหม้และลดความเสี่ยงของนักผจญเพลิงได้
    ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าที่สำคัญในเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ( UAV ) รวมถึงการปรับปรุงความทนทานในการบิน ความสามารถในการสำรวจระยะไกล ความก้าวหน้าเหล่านี้ทำให้ UAV เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ความก้าวหน้าในเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การรับรู้จากระยะไกล และการเรียนรู้ของเครื่อง ได้เปิดโอกาสสำหรับการประมวลผลและตีความข้อมูลที่รวบรวมโดย UAV เทคนิคเหล่านี้ช่วยให้สามารถสร้างแบบจำลองพฤติกรรมไฟโดยละเอียด ประเมินการแพร่กระจายของไฟที่อาจเกิดขึ้น และปรับเส้นทางการเข้าถึงของนักผจญเพลิงให้เหมาะสม
    โครงงาน "การวิเคราะห์ไฟป่าโดยใช้อากาศยานไร้คนขับและระบบเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงของนักผจญเพลิง" จัดทำขึ้นเพื่อจัดการเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากไฟป่า โดยการรวมเทคโนโลยี UAV เข้ากับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันท่วงทีเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบไฟป่า ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย์และระบบนิเวศ เพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการเข้าถึงของนักผจญเพลิง และเพิ่มความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุและชุมชนที่มีความเสี่ยง

ผู้จัดทำ

วัชราภรณ์ ชาแท่น
WATCHARAPORN CHATAN

#นักศึกษา

สมาชิก
วัชระ วิริยะกุล
VACHARA VIRIYAKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
พชรพล โชคคุณ
PHACHARAPHOL CHOKKHUN

#นักศึกษา

สมาชิก
เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น
Charoen Vongchumyen

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด