Back

Unmanned Aerial Vehicle-based Wildfire Analysis and Firefighter Access Optimization System

การวิเคราะห์ไฟป่าโดยใช้อากาศยานไร้คนขับและระบบเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงของนักผจญเพลิง

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Smart City
การวิเคราะห์ไฟป่าโดยใช้อากาศยานไร้คนขับและระบบเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงของนักผจญเพลิง

Details

Wildfires are a major threat to both human life and the environment. An effective and timely strategy for containment and containment is required. This research uses unmanned aerial vehicles (UAVs) to analyze forest fires with two main objectives. First, to detect and assess forest fires. extent and direction of forest fires Notify nearby communities to evacuate in a timely manner. Second, to optimize firefighter access by identifying the safest and most efficient route for containment.
    The research begins with tackling the increasing frequency and severity of wildfires. It highlights the need for a comprehensive, data-driven approach to solving these disasters. The method used is to deploy sensor-equipped UAVs that can detect forest fires and other environmental conditions.
    The use of UAV-based wildfire analysis and analytics systems to optimize firefighter access has significant potential to revolutionize wildfire management practices. Technology integration and data analytics It will help officials fight wildfires and reduce their devastating effects.

Objective

ไฟป่าเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของเมืองไปสู่พื้นที่ป่า และการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่ดิน ไฟป่าไม่เพียงแต่เป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ ทรัพย์สิน และโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย 
    วิธีการตรวจสอบไฟป่าแบบดั้งเดิมมักอาศัยการสังเกตการณ์ภาคพื้นดินและภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในด้านความถูกต้อง ความละเอียด และการรวบรวมข้อมูลตามเวลาจริง เนื่องจากไฟป่าสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มีความละเอียดสูงเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างแม่นยำและตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที นักผจญเพลิงต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายเมื่อต้องรับมือกับไฟป่า รวมถึงพฤติกรรมของไฟที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภูมิประเทศที่ยากลำบาก และทัศนวิสัยที่จำกัด การรับรองความปลอดภัยของนักผจญเพลิงจึงมีความสำคัญและการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการเข้าถึงตามข้อมูลแบบเรียลไทม์จะช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตำแหน่งที่เกิดเพลิงไหม้และลดความเสี่ยงของนักผจญเพลิงได้
    ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าที่สำคัญในเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ( UAV ) รวมถึงการปรับปรุงความทนทานในการบิน ความสามารถในการสำรวจระยะไกล ความก้าวหน้าเหล่านี้ทำให้ UAV เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ความก้าวหน้าในเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การรับรู้จากระยะไกล และการเรียนรู้ของเครื่อง ได้เปิดโอกาสสำหรับการประมวลผลและตีความข้อมูลที่รวบรวมโดย UAV เทคนิคเหล่านี้ช่วยให้สามารถสร้างแบบจำลองพฤติกรรมไฟโดยละเอียด ประเมินการแพร่กระจายของไฟที่อาจเกิดขึ้น และปรับเส้นทางการเข้าถึงของนักผจญเพลิงให้เหมาะสม
    โครงงาน "การวิเคราะห์ไฟป่าโดยใช้อากาศยานไร้คนขับและระบบเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงของนักผจญเพลิง" จัดทำขึ้นเพื่อจัดการเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากไฟป่า โดยการรวมเทคโนโลยี UAV เข้ากับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันท่วงทีเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบไฟป่า ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย์และระบบนิเวศ เพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการเข้าถึงของนักผจญเพลิง และเพิ่มความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุและชุมชนที่มีความเสี่ยง

Project Members

วัชราภรณ์ ชาแท่น
WATCHARAPORN CHATAN

#นักศึกษา

Member
วัชระ วิริยะกุล
VACHARA VIRIYAKUL

#นักศึกษา

Member
พชรพล โชคคุณ
PHACHARAPHOL CHOKKHUN

#นักศึกษา

Member
เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น
Charoen Vongchumyen

#อาจารย์

Advisor

Vote for this Innovation!

Loading...