กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

สารไล่แมลงวันบ้านที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Green Repellent agents for housefly management

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
สารไล่แมลงวันบ้านที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

แมลงวันบ้าน( Housefly, Musca domestica)เป็นแมลงศัตรูทางการแพทย์และสัตวแพทย์ที่ก่อความรำคาญและเป็นพาหะนำโรคต่างๆมาสู่มนุษย์และสัตวเลี้ยง การใช้สารเคมีสังเคราะห์กำจัดแมลงวันบ้านก่อให้เกิดผลเสียทั้งแมลงเกิดความต้านทานและพิษของสารตกค้างในมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การใช้สารธรรมชาติจากพืชในการไล่แมลงวันบ้านย่อมให้ผลดีเพราะไม่มีพิษตกค้างในมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการนำมาใช้ในบ้านเรือน สถานพยาบาล สถานเลี้ยงเด็กและผู้สูงวัยยิ่งเพิ่มความปลอดภัยมากกว่าการใช้สารเคมีสังเคราะห์

วัตถุประสงค์

แมลงวันวันบ้านก่อให้เกิดความรำคาญและเป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารเป็นพิษ ท้องร่วง  โรคหนอนแมลงวัน ไข้หวัดนก และพยาธิต่างๆ การกำจัดแมลงวันบ้านที่เหมาะสม เป็นแนวทางที่ดีในการลดการระบาดของโรคต่างๆเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะในบริเวณที่ต้องการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วย เด็กและผู้สูงวัย การใช้สารไล่แมลงวันบ้านจากพืช ย่อมให้ผลดีเพราะปลอดภัยต่อผู้ใช้และไม่มีพิษตกค้างสะสมในสภาพแวดล้อม

ผู้จัดทำ

มยุรา สุนย์วีระ
Mayura Soonwera

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด