กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

Smart Electricity Meter

@คณะวิทยาศาสตร์

#KLLC 2024
#Smart City
มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

รายละเอียด

โครงงานชิ้นนี้ถูกพัฒนามาจากปัญหาเกี่ยวกับจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง สาเหตุอาจมาจากการถูกขโมยไฟฟ้าใช้จากผู้ไม่หวังดี ไฟฟ้ารั่ว หรือปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานอันเนื่องมาจากการเลือกมิเตอร์ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคือการเกิดไฟตก ไฟกระชาก ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดทำงาน อย่างกระทันหันหรือทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบ ให้ผู้ใช้ต้องแบกรับภาระค่าธรรมเนียมที่สูงเกินความเป็นจริง โดยที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้ ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรและพลังงานโดยใช่เหตุ การพัฒนาระบบ มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่สามารถแจ้งเตือนและตรวจสอบความผิดปกติของการใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์(Realtime) และช่วยวิเคราะห์การใช้งานเพื่อแนะนำการใช้งานมิเตอร์ไฟฟ้าให้ถูกประเภท และวิเคราะห์การใช้งานเพื่อแนะนำการเลือกใช้โซล่าเซลล์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังรองรับการใช้งานผ่าน Web Application และแจ้งเตือนผ่านไลน์โนติฟาย (LINE Notify) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงปัญหาและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า มาแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ลดภาระค่าธรรมเนียมที่ไม่สมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับชีวิตประจำวันของผู้ใช้ทุกคน การมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึงไม่เพียงแต่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ทุกคนแล้วยังเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันการมีไฟฟ้าใช้ก็มาพร้อมกับค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้จะต้องชำระให้กับทางการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะมีการตรวจเช็คจากมิเตอร์ไฟฟ้าของแต่ละหลังคาเรือนแล้วออกเป็นใบแจ้งค่าไฟฟ้าจัดส่งมา ตามที่อยู่หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเห็นได้ว่ากว่าที่ผู้ใช้จะทราบถึงหน่วยการใช้งาน ทั้งหมดก็เป็นตอนที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้านั้นถูกคำนวณออกมาแล้วตามรอบบิล นำมาซึ่งปัญหาเกี่ยวกับจำนวนหน่วย สาเหตุอาจมาจากการถูกขโมยไฟฟ้าใช้จากผู้ไม่หวังดี ไฟฟ้ารั่ว หรือปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานอันเนื่องมาจากการเลือกมิเตอร์ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคือการเกิดไฟตก ไฟกระชาก ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดทำงาน อย่างกระทันหันหรือทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้เกิดความเสียหาย และในบางครั้งที่ผู้ใช้ เองนั้นหลงลืมที่จะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังการใช้งานเสียเอง ส่งผลกระทบ ให้ผู้ใช้ต้องแบกรับภาระค่าธรรมเนียมที่สูงเกินความเป็นจริง โดยที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้ ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรและพลังงานโดยใช่เหตุ การพัฒนาระบบ มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่สามารถแจ้งเตือนและตรวจสอบความผิดปกติของการใช้ ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์(Realtime) และช่วยวิเคราะห์การใช้งานเพื่อแนะนำการใช้งานมิเตอร์ไฟฟ้าให้ถูกประเภท และวิเคราะห์การใช้งานเพื่อแนะนำการเลือกใช้โซล่าเซลล์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังรองรับการใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และแจ้งเตือนไลน์โนติฟาย (LINE Notify) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความ ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงปัญหาและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า มาแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ลดภาระค่าธรรมเนียมที่ไม่สมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

ผู้จัดทำ

วาฟีดะฮ์ สุขวิเศษ
WAFIDAH SOOKWISES

#นักศึกษา

สมาชิก
ภูวดล สำราญจิตร
PHUWADOL SAMRANCHIT

#นักศึกษา

สมาชิก
วรางคณา กิ้มปาน
Warangkhana Kimpan

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด