กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

หุ่นยนต์โพลาลิส

Polaris bot

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Industry 4.0
หุ่นยนต์โพลาลิส

รายละเอียด

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการนำทางแก่บุคคลภายนอกที่ต้องการเข้ามาร่วมกิจกรรมภายในอาคาร ECC โดยการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อช่วยในการนำทางภายในอาคาร หุ่นยนต์นี้สามารถเคลื่อนที่ไปยังห้องต่าง ๆ และใช้แขนหุ่นยนต์เพื่อกดปุ่มลิฟต์ งานวิจัยนี้มีประโยชน์ในการพัฒนาระบบนำทางหุ่นยนต์และควบคุมแขนกล ซึ่งสามารถนำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ (AMR) และระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยทำให้การนำทางและควบคุมหุ่นยนต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้ในหลายด้านที่ต้องการการช่วยเหลือในการนำทางภายในอาคาร

วัตถุประสงค์

เนื่องจากช่วงเวลาที่มีกิจกรรมให้คนภายนอกมาเข้าร่วมงานที่ตึก ECC ในแต่ละชั้น บุคคลภายนอกส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าห้องที่จัดงานอยู่ชั้นไหนบริเวณไหน เดิมทีจะต้องมีนักศึกษาอาสามาช่วยนำทางไปห้องต่าง ๆ ทำให้จำเป็นต้องมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งเตรียมพร้อมสำหรับนำทางไปยังห้องต่าง ๆ ที่จัดกิจกรร คณะผู้วิจัยจึงเห็นโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้พัฒนาในการนำทางบุคคลภายนอกไปยังห้องต่าง ๆ ได้ โดยหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ไปยังห้องต่าง ๆ ได้ และไปยังชั้นต่าง ๆ โดยใช้แขนกลกดปุ่มเรียกลิฟต์ โดยงานวิจัยชิ้นนี้สามารถทำให้คณะผู้วิจัยเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนำทางของหุ่นยนต์และระบบแขนกล ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในงานที่ใช้เทคโนโลยี AMR (Autonomous Mobile Robot), ระบบแขนกล และวงจรขับเคลื่อน-ควบคุม

ผู้จัดทำ

กิตติกานต์ จิตต์รุ่งเรืองสุข
KITTIKARN JITRUNGROUNGSUK

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฏฐ์คณิน พลพินิจ
NATKANIN PONPINIJ

#นักศึกษา

สมาชิก
กฤชแก้ว เนื่องจำนงค์
KRITKAEW NAUNGJUMNONG

#นักศึกษา

สมาชิก
ปรมินทร์ โหมขุนทด
PARAMIN HOMKHUNTOD

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนกร หนองหารพิทักษ์
THANAKORN NONGHANPHITHAK

#นักศึกษา

สมาชิก
ชัยธวัช ชูสกุล
CHAITAWAT CHUSAKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
เทพจิตร์ เชยโภคา
thepjit cheypoca

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด