กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เกมผจญภัยอัพไซเคิลในการท่องเที่ยวท้องถิ่นของไทย

Gamified Upcycling Adventures in Local Thai Tourism

@คณะบริหารธุรกิจ

#KLLC 2024
#Digital Technology
เกมผจญภัยอัพไซเคิลในการท่องเที่ยวท้องถิ่นของไทย

รายละเอียด

"UpcycleQuest" เป็นแอปพลิเคชันมือถือที่แปลงการท่องเที่ยวให้กลายเป็นการผจญภัยที่สนุกและรักษ์สิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวสามารถเก็บไอเท็มเสมือนที่แทนขยะสามารถปล่อยเครื่องหมายและมีส่วนร่วมในโครงการ upcycling จริง มุ่งเน้นที่ประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์บวกสำหรับธุรกิจท้องถิ่น รับการสนับสนุนจากพันธมิตรสำคัญเช่น ธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กและองค์กรจัดการขยะ แอปมีเป้าหมายที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชอบเทคโนโลยีและเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยแนวรายได้จากการซื้อในแอปและร่วมมือกับธุรกิจท้องถิ่น UpcycleQuest มีเป้าหมายที่จะทำให้การท่องเที่ยวเป็นที่สนุก จดจำและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

The origin of "UpcycleQuest" lies in the intersection of two key concepts – gamification and sustainable tourism. Recognizing the increasing interest of tech-savvy travelers in unique and meaningful experiences, the project was conceived to transform traditional tourism into an engaging adventure. The idea emerged from a desire to leverage technology for both entertainment and positive environmental impact.

ผู้จัดทำ

ธีรศักดิ์ นราศิริกุลพัทธ์
TEERASAK NARASIRIKULPAT

#นักศึกษา

สมาชิก
ปฐมวรรณ ตรีจันทปกรณ์
PATOMWAN TREECHANTAPAGORN

#นักศึกษา

สมาชิก
Hao Deng
HAO DENG

#นักศึกษา

สมาชิก
Jiawei Tang
JIAWEI TANG

#นักศึกษา

สมาชิก
XAVIER BOEGLY
XAVIER BOEGLY

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด