กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

Modified Electric Motorcycle

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Smart City
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

รายละเอียด

โปรเจคดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโปรเจคนี้จะมุ่งเน้นการดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สันดาปให้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ระบบไฟฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแรกจะกล่าวถึงการดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยจะวางแผนการติดตั้งและออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบการติดตั้งมอเตอร์ BLDC 3000w โดยมีกล่องคอนโทรเลอร์ เป็นกล่อง far driver ND 72360 และมี Battery Lithium NMC 72V 43Ah เป็นแหล่งจ่ายให้กับตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดัดแปลงให้ขับเคลื่อนได้ ส่วนที่สองจะกล่าวถึงการทดลองประสิทธิภาพของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดัดแปลง โดยใช้โปรแกรม Dyno test ที่เราได้ทำการสร้างขึ้นโดยมีฮาร์ดแวร์ดังนี้ ESP32 เป็นตัวประมวลผล Omron e3z-r61 เป็นเซ็นเซอร์ในการวัดรอบ  Hall split core current sensor เป็นตัววัดกระแสที่ไหลออกจากแบตเตอร์รี่ และมี Hall voltage sensor เป็นตัววัดแรงดันในการทดสอบประสิทธิภาพรถ และในส่วนของซอร์ฟแวร์เราจะใช้โปรแกรม Arduino IDE และโปรแกรม LABVIEW เป็นตัวสร้างเงื่อนไขการทำงานของโปรแกรม Dyno test ในการทดสอบประสิทธิภาพของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดัดแปลง

วัตถุประสงค์

เนื่องจากในปัจจุบันยานพาหนะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางไปไหนมาไหนของมนุษย์และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของมนุษย์นั้นมีมากขึ้น จึงเป็นเหตุผลให้ความต้องการในการใช้ยานพาหนะมีมากขึ้นไปด้วย และยานพาหนะในปัจจุบัน โดนส่วนมาก คือรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ รถโดยสาร ซึ่งสารมากจะมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันทั้งสิ้นแต่ในปัจจุบันมีวิกฤตการณ์ที่ราคาน้ำมันแปรปรวนอย่างรวดเร็ว และมีราคาแพงมากขึ้น โครงการนี้จึงเล็งเห็นถึงพลังงานทดแทนซึ่งจะนำมาทดแทนการใช้ปริมาณน้ำมัน ซึ่งพลังงานที่ควรจะนำมาใช้ทดแทนควรเป็นพลังงานที่หาได้ง่าย มีราคาถูก ซึ่งได้คิดว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่ามาก อีกทั้งยังหาได้ง่าย และไม่มีปัญหาในเรื่องของมลพิษที่จะเกิดขึ้นอีกด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปนั้นปกติแล้วจะมีน้ำหนักมากและเมื่อนำมาให้เป็นพาหนะจำเป็นต้องใช้กำลังที่มาก เนื่องจากภาระจากน้ำหนักที่หนัก และอีกแง่หนึ่งอาจมองได้ว่าน้ำหนักพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์จะมีน้ำหนักที่สูงกว่า ใช้มอเตอร์เป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีในบางประเทศได้นำพาหนะที่ใช้ไฟฟ้านำมาใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น สำหรับในประเทศไทยได้มีการนำมาใช้แล้วบ้างแต่ยังเป็นส่วนน้อย เนื่องจากติดปัญหาตรงที่ยังมีราคาแพงและ ยังไม่มีความรู้ หรือข้อมูลในตัวยานพาหนะเองโครงการนี้จึงมีความเห็นที่จะรณรงค์ให้คนทั่วไปหันมาประหยัดพลังงานน้ำมัน โดยการหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าแทน เพื่อทดแทนพลังงานน้ำมัน อีกทั้งยังช่วยทำให้ลดมลพิษจากไอเสียตามท้องถนนอีกด้วยอีกทั้งการทดสอบประสิทธิภาพสมรรถะของยานพาหนะก็เป็นสิ่งสำคัญโดยใช้วิธีการ Dyno Test เพื่อทดสอบ แรงม้า แรงบิด ความเร็วรอบ กระแสไฟฟ้าต่างๆในระบบ และปรับแต่งกำลังของยานพาหนะ

ผู้จัดทำ

ตะวัน สุทธิสถิตย์
TAWAN SUTTISATID

#นักศึกษา

สมาชิก
ทิชานนท์ เพ็ชรนาค
TICHANON PHETNAK

#นักศึกษา

สมาชิก
พงศกร บัวชื่น
PONGSAKORN BUOCHUEN

#นักศึกษา

สมาชิก
สุธรรม สัทธรรมสกุล
Sutham Satthamsakul

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ทวีพล ซื่อสัตย์
Taweepol Suesut

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด