กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบการจัดการเสียงในรูปแบบ Wave Field Synthesis

WaveFieldSynthesis DSP

@วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

#Cluster 2024
#Digital Technology
ระบบการจัดการเสียงในรูปแบบ Wave Field Synthesis

รายละเอียด

โปรเจค Wave Field Synthesis DSP เป็นการทำ DSP(Digital Signal Processor) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับจัดการกับสัญญาณเสียงที่ใช้ในระบบของ Wave Field Synthesis โดยเป็นระบบที่ทำการสร้างตำแหน่งเสมือนของจุดกำเนิดเสียงใหม่จากการรวมกันของหน้าคลื่นใหม่(Virtual Sound Source)เพื่อให้เกิดมิติและความสมจริงมากขึ้นกว่าจากระบบ Stereo เพื่อทำการแยกตำแหน่งเสียงซ้ายขวาของตำแหน่งของเสียงได้อย่างชัดเจน 

วัตถุประสงค์

แรงบันดาลใจในการทำโปรเจค Wave Field Synthesis DSP เกิดจากที่ทางคณะผู้จัดทำได้มีโอกาสไปฟังคอนเสิร์ตตามงานต่างๆค่อนข้างบ่อย ซึ่งคอนเสิร์ตส่วนใหญ่ระบบเสียงจะเป็นแบบระบบ Stereo LR  (แยกซ้ายขวา)
ซึ่งมีข้อเสียคือ Sweet spot ซึ่งคือจุดฟังที่สามารถแยกซ้ายขวาได้ดีจะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างแคบ ทำให้ผู้ฟังได้รับการฟังที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละจุด บางจุดจะแยกซ้ายขวาได้ไม่ดีเท่ากับตำแหน่ง Sweet- spot ซึ่งระบบ WFS จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่อง Sweet spot ทำให้ผู้ฟังได้ประสบการณ์การฟังที่ใหม่และมีความใกล้เคียงกันในการแยกตำแหน่งของเสียงในทุกจุดมากขึ้น 

ผู้จัดทำ

วรานนท์ งามเสงี่ยม
WARANON NGAMSANGIAM

#นักศึกษา

สมาชิก
สรวิชญ์ สุทธิประภา
SORAWIT SUTTHIPRAPHA

#นักศึกษา

สมาชิก
เกรียงไกร กุศลจริยากูล

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด