กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สแน็คผลไม้เสริมโพรไบโอติก

Develoment of probiotic fruit snack

@คณะอุตสาหกรรมอาหาร

#Cluster 2024
#Industry 4.0
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สแน็คผลไม้เสริมโพรไบโอติก

รายละเอียด

โพรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยปรับสมดุลลำไส้และระบบขับถ่าย ยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารและเสริมภูมิต้านทาน อาหารที่มีการเสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติกจึงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารฟังก์ชั่นที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สแน็คผลไม้เสริมโพรไบโอติกที่นำมาเคลือบด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติกและผ่านกระบวนการทำแห้ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังคงคุณค่าทางโภชนาการ มีกลิ่นรสดี มีอัตราการอยู่รอดของจุลินทรีย์โพรไบโอติกสูง และสามารถเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สแน็คผลไม้เสริมโพรไบโอติกนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบแล้ว ยังใช้เป็นอาหารทางเลือกที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันอาหารสุขภาพหรืออาหารฟังก์ชั่น (Functional Foods) กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากผู้คนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเองในชีวิตประจำวันมากขึ้น และมีความต้องการที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งอาหารฟังก์ชันคืออาหารที่ประกอบด้วยสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่ไม่ได้มีเพียงคุณค่าทางโภชนาการพื้นฐาน เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ เช่น ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดคอเลสเตอรอล (Cholesterol) เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และส่งเสริมสุขภาพทั่วไปของร่างกาย อาหารฟังก์ชั่นอาจมีหลายรูปแบบ เช่น อาหารที่มีการเสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติก (Probiotics) ที่มีชีวิต ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในระบบทางเดินอาหาร ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรคในลำไส้ ส่งเสริมสุขภาพของระบบย่อยอาหารและทางเดินอาหารให้แข็งแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สังเคราะห์วิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย และทำหน้าที่คอยช่วยลดปริมาณของแบคทีเรียที่ไม่ดี เพิ่มแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน และเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงมากขึ้น


โครงการนี้จึงมีแนวคิดในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบของอาหารว่างทางเล่นหรือสแน็คจากผลไม้ ที่มีการเสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติกด้วยเทคนิคการเคลือบจุลินทรีย์บนผิวผลไม้ ร่วมกับเทคนิคการทำแห้ง ผลิตภัณฑ์สแน็คผลไม้เสริมโพรไบโอติกที่ได้จึงมีคุณภาพสูง สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้เป็นระยะเวลานาน โดยที่คุณค่าทางโภชนาการ สารอาหาร และกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์นั้นยังคงถูกรักษาไว้ได้อย่างดี ดังนั้นโครงการวิจัยนี้นอกจากจะเป็นการนำผลไม้มาแปรรูปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด และเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้หรือยกระดับราคาผลผลิตไม่ให้ตกต่ำแล้ว ยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพชนิดใหม่ ที่ทำให้คุณค่าทางโภชนาการหรือคุณสมบัติทางฟังก์ชั่นของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น และเหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยอีกด้วย

ผู้จัดทำ

กัญญารัตน์ ศิริบุตร
KANYARAT SIRIBUT

#นักศึกษา

สมาชิก
กมลชนก สุนันทพงศ์ศักดิ์
KAMONCHANOK SUNANTAPONGSAK

#นักศึกษา

สมาชิก
ดวงกมล บรรลือทรัพย์
DOUNGKAMON BUNLUESUB

#นักศึกษา

สมาชิก
ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Songsak Wattanachaisaereekul

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด