Back

Develoment of probiotic fruit snack

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สแน็คผลไม้เสริมโพรไบโอติก

@คณะอุตสาหกรรมอาหาร

#Cluster 2024
#Industry 4.0
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สแน็คผลไม้เสริมโพรไบโอติก

Details

Probiotics are microorganisms that are beneficial to our health. They modulate the balance of the intestines and digestive system, inhibit pathogens in the intestinal tract, and boost the overall immunity. Therefore, foods supplemented with probiotics are health foods or functional foods that are becoming popular for people who want to take care of their health. This research aims to develop a fruit snack product coated with the probiotic using drying technique. The snack fruit product retains its nutritional value, has a good aroma and with high survival rate of probiotics and long shelflife. The development of this probiotic-fortified fruit snack product will not only add value to the raw materials, but also used as an alternative food that helps promote consumer’s health.

Objective

ในปัจจุบันอาหารสุขภาพหรืออาหารฟังก์ชั่น (Functional Foods) กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากผู้คนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเองในชีวิตประจำวันมากขึ้น และมีความต้องการที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งอาหารฟังก์ชันคืออาหารที่ประกอบด้วยสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่ไม่ได้มีเพียงคุณค่าทางโภชนาการพื้นฐาน เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ เช่น ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดคอเลสเตอรอล (Cholesterol) เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และส่งเสริมสุขภาพทั่วไปของร่างกาย อาหารฟังก์ชั่นอาจมีหลายรูปแบบ เช่น อาหารที่มีการเสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติก (Probiotics) ที่มีชีวิต ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในระบบทางเดินอาหาร ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรคในลำไส้ ส่งเสริมสุขภาพของระบบย่อยอาหารและทางเดินอาหารให้แข็งแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สังเคราะห์วิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย และทำหน้าที่คอยช่วยลดปริมาณของแบคทีเรียที่ไม่ดี เพิ่มแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน และเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงมากขึ้น


โครงการนี้จึงมีแนวคิดในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบของอาหารว่างทางเล่นหรือสแน็คจากผลไม้ ที่มีการเสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติกด้วยเทคนิคการเคลือบจุลินทรีย์บนผิวผลไม้ ร่วมกับเทคนิคการทำแห้ง ผลิตภัณฑ์สแน็คผลไม้เสริมโพรไบโอติกที่ได้จึงมีคุณภาพสูง สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้เป็นระยะเวลานาน โดยที่คุณค่าทางโภชนาการ สารอาหาร และกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์นั้นยังคงถูกรักษาไว้ได้อย่างดี ดังนั้นโครงการวิจัยนี้นอกจากจะเป็นการนำผลไม้มาแปรรูปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด และเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้หรือยกระดับราคาผลผลิตไม่ให้ตกต่ำแล้ว ยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพชนิดใหม่ ที่ทำให้คุณค่าทางโภชนาการหรือคุณสมบัติทางฟังก์ชั่นของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น และเหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยอีกด้วย

Project Members

กัญญารัตน์ ศิริบุตร
KANYARAT SIRIBUT

#นักศึกษา

Member
กมลชนก สุนันทพงศ์ศักดิ์
KAMONCHANOK SUNANTAPONGSAK

#นักศึกษา

Member
ดวงกมล บรรลือทรัพย์
DOUNGKAMON BUNLUESUB

#นักศึกษา

Member
ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Songsak Wattanachaisaereekul

#อาจารย์

Advisor

Vote for this Innovation!

Loading...