กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

The Multiply

The Multiply

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#Smart City
The Multiply

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

Families in poverty often struggle to provide for their most basic needs and may end up depending on their kids to work and provide for the family. Unfortunately, this increases the chance that children may experience child abuse because they might be used not just by employers but also by their own families. The upsetting reality is that children are occasionally made to perform dangerous work in order to ensure the life of their families, asking the question of whether the child's or the family's life comes first. Defining that there is unfair and unequal treatment of migrant child laborers, restricting their rights.

ผู้จัดทำ

ณัทพัชร ทองมั่น
NATTAPAT TONGMAN

#นักศึกษา

สมาชิก
YANN HIN-SON HUI

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ต่อพงษ์ ลิ่มลัญจกร

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
พร้อม อุดมเดช

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด