กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การกักเก็บเอลเดอร์เบอร์รี่ในเม็ดบีดส์ไฮโดรเจลอัลจิเนตและคาร์ราจีแนน

Encapsulation of elderberry-loaded in alginate/carrageenan hydrogel beads

@คณะอุตสาหกรรมอาหาร

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
การกักเก็บเอลเดอร์เบอร์รี่ในเม็ดบีดส์ไฮโดรเจลอัลจิเนตและคาร์ราจีแนน

รายละเอียด

งานวิจัยนี้ทำการกักเก็บเอลเดอร์เบอร์รี (Elderberry) ทีมีสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ด้วยการห่อหุ้มในอัลจิเนตบีดส์ (Alginate beads)  โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้อง รักษาคุณค่าของสารสําคัญ และควบคุมการปลดปล่อยไปยังจุดเป้าหมาย การเตรียมอัลจิเนตบีดส์เตรียมได้ด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยาก อีกทั้งอัลจิเนตเป็นวัสดุที่เข้าได้ดีกับทางชีวภาพ เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ราคาถูก เป็นวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทำให้เกิดเจลได้ง่ายและไม่มีความเป็นพิษ จึงสามารถนำมาใช้รับประทานได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังทำการกักเก็บสารสำคัญในอัลจิเนตบีดส์ร่วมกับคาร์ราจีแนน (Carrageenan) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้เก็บเม็ดบีดส์ และสามารถนำสารสำคัญไปปลดปล่อยยังจุดเป้าหมายได้ โดยศึกษาลักษณะทางกายภาพ และความแข็งแรงของอัลจิเนต/คาร์ราจีแนนบีดส์ การก็กเก็บสารสำคัญภายใต้บีดส์ดังกล่าวและศึกษาลักษณะของบีดส์ภายใต้สภาวะเทียม (in vitro) โดยใช้น้ำย่อยทางเดินอาหารเทียม (Artificial Gastrointestinal Fluid) ได้แก่ น้ำลายเทียม (Simulated salivary fluid, SSF) น้ำย่อยกระเพาะอาหารเทียม(Simulated gastric fluid, SGF) และน้ำย่อยลำไส้เทียม (Simulated intestinal fluid, SIF) การเตรียมอัลจิเนต/คาร์ราจีแนนบีดส์นี้จะเป็นแนวทางที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเภสัชกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้บริโภค 

วัตถุประสงค์

ในยุคที่เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาไปอย่างรวดเร็วผู้บริโภคมีแนวโน้มสนใจผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพมากขึ้น ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ได้รับความสนใจในการนำมาใช้เพื่อเป็นอาหารเสริมมาก
ขึ้นเนื่องจากมีวิตามินที่เป็นประโยนช์ต่อร่างกาย อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ มีคุณค่าทางโภชนาการและ
สุขภาพ มีฤทธิ์ทางยาที่สำคัญ มีส่วนช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อจาก
อันตรายของอนุมูลอิสระ (Free radicals) ที่สามารถทำลายเซลล์และเนื้อเยื่อในร่างกายของเราได้อย่างไรก็
ตามการทานผลไม้เพื่อให้ได้ประโยชน์จากสารสำคัญเพียงอย่างเดียวอาจทำให้มีปริมาณน้ำตาลในร่างกายมาก
เกินไป และการทานอาหารเสริมโดยทั่วไปอาจทำให้อาหารเสริมเสื่อมสภาพก่อนถึงจุดที่มีการดูดซึมเพื่อนำไปใช้งานในร่างกาย เพราะฉะนั้นการควบคุมการนำส่งยา อาหารเสริมหรือสารสำคัญไปยังจุดเป้าหมายของ
ร่างกายเพื่อให้สามารถดูดซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ผู้จัดทำ

นันทิพัฒน์ โพบขุนทด
NUNTIPAT POBKHUNTHOD

#นักศึกษา

สมาชิก
อรรถพล ปานท่าไข่
ATTHAPHON PANTAKAI

#นักศึกษา

สมาชิก
นารินทร์ ไพบูลย์
Narin Paiboon

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด