กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การออกแบบสวนสาธารณะสไตล์ Jungle

Jungle Park

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#Smart City
การออกแบบสวนสาธารณะสไตล์ Jungle

รายละเอียด

การออกแบบสวนสาธารณะพื้นที่ 54 ไร่ในธีมจังเกิล ตั้งอยู่ภายในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการนำสวนสาธารณะที่ใช้ในการเดินวิ่งและจัดกิจกรรมเข้าค่ายหรือกิจกรรมลูกเสือมาก่อน ให้เพิ่มความเป็นป่าจังเกิลและสถานที่เล่นกิจกรรมโลดโผนอาทิ สะพานเชือก โหนสลิง จักรยานวิบาก และมีการเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมอย่าง บ้านต้นไม้ โซนตั้งแคมป์ ลานอเนกประสงค์ พื้นที่พักผ่อนรับคนและจัดกิจกรรมได้ลงไป หรือโซนด้านหน้าที่ทำเป็นโซนจุดพักรถที่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี
เป็นการนำสวนเดิมมาปรับปรุงใหม่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
https://youtu.be/A96V7TKBwTw

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการออกแบบภูมิทัศน์

ผู้จัดทำ

อภิสิทธิ์ จุลอักษร
APISIT JUNAKSORN

#นักศึกษา

สมาชิก
วณาลี ศักดิ์สุริยผดุง
Wanalee SaksuriyaPhadung

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด