กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

สถานีสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

Battery Swapping Station for EV Bike

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
สถานีสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

รายละเอียด

งานวิจัยนี้เกี่ยวกับการศึกษาออกแบบระบบการทำงานและการจัดทำสถานีสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารวมถึงพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีจุดเน้นหลักในการเชื่อมต่อและการสื่อสารกับระบบจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management System, BMS) และการบูรณาการข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เราได้ทำการออกแบบและพัฒนาอินเทอร์เฟซการสื่อสารที่ทำงานร่วมกับ BMS ผ่านโปรโตคอลที่ได้มาตรฐานเพื่อการส่งข้อมูลสถานะและพารามิเตอร์แบตเตอรี่ไปยังฐานข้อมูล โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถรองรับการรับคำสั่งจากอัลกอริทึมที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตสำหรับการคำนวณแนวทางการชาร์จที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ การวิจัยนี้ไม่เพียงแต่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประสานงานระหว่างซอฟต์แวร์และระบบฮาร์ดแวร์ในสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่เท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวิธีการชาร์จที่มีการประหยัดพลังงานสูงสุดในอนาคต

วัตถุประสงค์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนส่วนมากใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทาง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ซึ่งปัจจุบันส่วนมากเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งก่อให้เกิดมลพิษ ดังนั้น ในปัจจุบันการใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจึงมีอัตราการแพร่ขยายมากยิ่งขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการรณรงค์ในเรื่องการลดมลพิษและการอนุรักษ์พลังงาน ส่งผลให้เทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน อาธิเช่น แบตเตอรี่ สถานีชาร์จแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีหลายๆบริษัทที่เข้ามามีบทบาทในการทำการตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ทำให้มียานยนต์ไฟฟ้ามากมาย รวมถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในหลายๆรุ่นที่ผลิตออกมาในประเทศ การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่แพร่หลายในปัจจุบัน ทำให้สถานีชาร์จ EV ในปัจจุบันมีการรองรับให้ผู้ใช้งานไม่เพียงพอ เนื่องจากการชาร์จแบตเตอรี่ใช้เวลาที่มากเกินไป ส่งผลให้ผู้ใช้งานถัดไปต้องรอนาน ปัจจุบันจึงเริ่มเห็นการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเป็นรูปแบบการเปลี่ยนแบตเตอรี่แทนการชาร์จปกติที่ใช้เวลานาน ซึ่งการเปลี่ยนแบตเตอรี่จะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็สามารถนำยานยนต์ไฟฟ้าไปใช้งานต่อได้ ปัจจุบันจึงเริ่มเห็นสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้งานรถจักรยานยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งข้อดีของสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่มีหลากหลาย เช่น ทำให้ราคาของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าถูกลง และมีช่วงราคาไม่ต่างจากรถเครื่องยนต์สันดาปภายในมากนัก รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าน้ำมันหรือค่าเช่าแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ถูกลงเมื่อเทียบกับค่าน้ำมัน อีกทั้งยังช่วยในเรื่องความไม่สะดวกที่ต้องรอการชาร์จประจุให้หมดไป เนื่องจากสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้านั้นทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นาน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้าจะเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ แต่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ รวมถึงในเขตของสถาบันที่มีผู้ใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาวงจรและหลักการทำงานของการชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อออกแบบและสร้างสถานีสลับแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไว้รองรับการใช้งานสำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ใช้งานในบริเวณสถาบัน

ผู้จัดทำ

วรรธนัย ใยถาวร
WATTANAI YAITHAVORN

#นักศึกษา

สมาชิก
วรเมธ จันทร์พิทักษ์
WORAMET JANPITAK

#นักศึกษา

สมาชิก
ศุภวัฒน์ เสือคล้าย
SUAPAWAT SUEKLAY

#นักศึกษา

สมาชิก
วริทธิ์ธร ถาวรานุรักษ์
WARITTHORN THAWARANURAK

#นักศึกษา

สมาชิก
ภูมิ คงห้วยรอบ
Poom Konghuayrob

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด