กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องดื่มชา Mr. Chaveee

Freeze dry tea Mr. Cheveee

@คณะศิลปศาสตร์

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
เครื่องดื่มชา Mr. Chaveee

รายละเอียด

ในปัจจุบัน สังคมต่างตระหนักในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น สินค้าที่มีคุณภาพอย่างเดียวอาจไม่พอ แต่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากปัญหาสัปปะรดที่มีช่วงการเก็บเกี่ยวหลายเดือน ทำให้ผลผลิตของสับปะรดล้นตลาดและมีราคาถูก จึงเกิดปัญหาขยะจากสับปะรดที่ถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ จึงมีแนวคิดการแปรรูปเปลือกและใบของสับปะรดให้เกิดเป็นสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงเกิดเป็นเครื่องดื่มชา Mr.Chavee ผลิตภัณฑ์สำหรับสายรักสุขภาพที่มาในรูปแบบก้อนชา freeze dry ผลิตจากเปลือกสับปะรดที่เป็นวัตถุดิบหลักของ Mr.Chavee ผสมกับใบชา จึงกลายมาเป็นชาเปลือกสับปะรดที่มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์จากใบสับปะรดในรูปแบบกระปุก เมื่อใช้งานเสร็จสามารถเป็นกระถางต้นไม้และย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญปัญหา climate change ส่งผลให้หลาย ๆ อุตสาหกรรมให้ความสำคัญการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนอย่างสับปะรดที่เป็นพืชที่มีช่วงเก็บเกี่ยวหลายเดือน ซึ่งเป็นผลไม้ที่มักล้นตลาด ทำให้เกิดปัญหาขยะจากสับปะรดที่ถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ จึงนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตชาที่ใช้ส่วนที่เหลือของสับปะรดอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดปัญหาขยะจากสับปะรด ช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดย Mr. Chaveee ผลิตภัณฑ์ชาจากเปลือกสับปะรดที่มาในรูปแบบก้อน freeze dry เป็นผลิตภัณฑ์สายรักสุขภาพ (health and wellness) ที่รับประทานได้สะดวกและรวดเร็ว มีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการขับถ่ายปัสสาวะ และขจัดสารพิษในร่างกาย พร้อมด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากใบสับปะรดที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และยังนำไปเป็นกระถางต้นไม้ได้อีกด้วย ซึ่งยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้ใบสับปะรดที่ไม่ได้ใช้นำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนคนในท้องถิ่นในการสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบายในการบริโภค และให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงเทรนด์การรักษ์โลก (Net Zero)

ผู้จัดทำ

ปภาวรินท์ โมลิยกุล
PAPHAWARIN MOLIYAGULA

#นักศึกษา

สมาชิก
ชนัญชิดา แก้วเงิน
CHANANCHIDA KAEWNGERN

#นักศึกษา

สมาชิก
ณินรัช เทพโภชน์
NILRUT THEPPHOT

#นักศึกษา

สมาชิก
อภิชญา บุตรโคตร
APICHAYA BHUDKOD

#นักศึกษา

สมาชิก
เชิดศักดิ์ มานะกิจไพศาล
Cherdsak Manakitpaisan

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด