กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

หุ่นยนต์ส่งของภายในอาคารโดยใช้สัญญาณ BLE นำทาง

INDOOR DELIVERY ROBOT BASED ON BLUETOOTH-LOW-ENERGY NAVIGATION

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Smart City
หุ่นยนต์ส่งของภายในอาคารโดยใช้สัญญาณ BLE นำทาง

รายละเอียด

การจัดทำโครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์สำหรับการรับส่งสิ่งของภายในอาคารโดยใช้สัญญาณ BLE นำทาง โดยจะทำการติดตั้งไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ไว้ตามจุด Tag ต่างๆ ภายในห้องของอาคาร เมื่อหุ่นยนต์เริ่มงานสายอากาศที่ติดตั้งอยู่บนหุ่นยนต์จะค้นหาสัญญาณ BLE ของ Tag ที่ผู้ใช้เลือกไว้ และเคลื่อนที่โดยอาศัยค่า SNR ของสัญญาณ BLE นำทางในการเคลื่อนที่ไปยังจุดปลายทาง เมื่อถึงที่หมายผู้รับทำการกดปุ่มยืนยัน และถ้าต้องการส่งของไปยังจุดหมายถัดไปให้ผู้ใช้ทำการเลือกปลายทางโดยการกดคีย์แพด หุ่นยนต์จะเดินไปยังจุดหมายตามลำดับและเมื่อหมดลำดับการทำงานหุ่นยนต์จะกลับมายังจุดเริ่มต้นเพื่อรอรับคำสั่งต่อไป

วัตถุประสงค์

เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชากร ซึ่งในการใช้งานค่อนข้างมีความยุ่งยากและค่อนข้างมีราคาที่สูงหรือเมื่อต้องการใช้งานจะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมมาใช้ควบคู่ด้วยเสมอ ข้อดีในการทำคือราคาไม่สูง และใช้งานง่าย ข้อเสียคือหุ่นยนต์อาจมีการใช้งานที่ไม่เสถียรเพราะใช้อุปกรณ์ตามท้องตลาด
   ผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะสร้างหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับการขนส่งสิ่งของภายในอาคารโดยใช้สัญญาณ BLE นำทางขึ้นมา เพื่อช่วยอำนวยความความสะดวกให้กับผู้ใช้งานที่ต้องการขนส่งสิ่งของที่ไม่มีเวลาไปด้วยตนเอง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำก็ค่อนข้างมีราคาที่ถูก หาซื้อได้ง่ายและลดความยุ่งยากเพราะไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นในการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ทำให้ลดภาระงานของผู้ใช้งาน
   โดยหุ่นยนต์ส่งของภายในอาคารโดยใช้สัญญาณ BLE นำทางนี้ จะทำการรับส่งของตามคำสั่งที่กำหนดไว้ตามลำดับ เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการใช้งาน ใช้งานได้อย่างสะดวกไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ผู้จัดทำ

จิราภา เงินบุญคง
JIRAPA NGOENBOONKHONG

#นักศึกษา

สมาชิก
กชกร แย้มโสม
KODCHAKORN YAMSOM

#นักศึกษา

สมาชิก
ศุภโชค หล่อทอง
SUPHACHOK LOWTHONG

#นักศึกษา

สมาชิก
พิพัฒน์ พรหมมี
Pipat Prommee

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด