กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

จาวตาลบ้านระจัน

Jaow Taan Baan Ra Chan

@คณะอุตสาหกรรมอาหาร

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
จาวตาลบ้านระจัน

รายละเอียด

เมล็ดของตาลเป็นสิ่งที่ผู้คนมองข้าม ซึ่งเมล็ดของตาลสามารถนำมาเพาะให้เกิดจาวตาลและสามารถนำมารับประทานได้จาวตาลสดไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน คนในสมัยก่อนจึงคิดวิธีการถนอมจาวตาโดยการนำจาวตาลมาเชื่อมซึ่งสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ3เดือน แต่จาวตาลเชื่อมมีน้ำเชื่อมที่เหนียวเหนอะหนะ จึงนำจาวตาลเชื่อมมาอบด้วยการ
dehydration คือ การดึงน้ำออก เป็น วิธีการถนอมอาหารทำให้จาวตาลเชื่อมเก็บไว้ได้นานขึ้นและสะดวก ต่อการกินมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

ตาลหรือตาลโตนด เป็นพืชที่ชอบขึ้นในที่โล่งเติบโตในสภาพที่ดินแห้งแล้งมีประโยชน์มากมาย มีผลผลิตที่สามารถเก็บไปทำขนมและรวมถึงเมล็ดที่สามารถนำไปเพาะให้เกิดจาวตาลก็สามารถรับประทานเราจะนำจาวตาลมาศึกษาต่อเนื่องจากจาวตาลเป็นส่วนที่ผู้คนทิ้งมาโดยตลอดเพราะคิดว่ากินไม่ได้เเล้วในบ้านที่ทำขนมตาลก็จะมีการกองเมล็ดเพื่อที่จะรอทิ้งปัญหานี้เราจึงเลือกที่จะมาศึกษาว่าเมล็ดของตาลนั้นสามารถนำไปทำอะไรที่เกิดประโยชน์ได้หรือไม่ จึงค้นพบว่าเมล็ดตาลสามารถนำไปเพาะให้เกิดจาวตาลได้ซึ่งการเพาะจาวตาลนั้นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทำสืบต่อกันมา จาวตาลสามารถนำไปทำอาหารเพื่อบริโภคได้ลักษณะของจาวตาลจะมีรูปทรงรีแบนสีขาวเหลืองจะ ซึ่งเราจะมาทำการแปรรูปจาวตาลในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะหาสิ่งอื่นใหม่ให้แก่บุคคลที่มีเมล็ดตาลและทิ้งเมล็ดตาลให้สูญเปล่าเราจะมาศร้างคุณค่าของเมล็ดตาล	

ผู้จัดทำ

ศิรประภา โพธิ์ศรี
SIRAPRAPHA PHOSRI

#นักศึกษา

สมาชิก
พิมพ์ชนก แก้วคำ
PIMCHANOK KAEWKHUM

#นักศึกษา

สมาชิก
ชาลิสา เพ็ชร์มา
CHALISA PHETMA

#นักศึกษา

สมาชิก
ฐิตาภรณ์ เทียมเพ็ง
THITAPORN THEAMPENG

#นักศึกษา

สมาชิก
ฐิตินันท์ แซ่เตียว
TITINAN SAETIAW

#นักศึกษา

สมาชิก
ฐิติรัตน์ อินทร์จำนงค์
THITIRAT AINCHAMNONG

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐมล สิริวรรณภา
NUTTAMOL SIRIWANNAPA

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนวัฒน์ เชิงชั้น
THANAWAT CHOENGCHAN

#นักศึกษา

สมาชิก
นรินทร์ดา หอมประเสริฐ
NARINDA HOMPRASERD

#นักศึกษา

สมาชิก
ปิติพงษ์ แสนศิริพันธ์
PITIPHONG SANSIRIPHAN

#นักศึกษา

สมาชิก
พงษ์เสริฐ ศรีพรหม
Pongsert Sriprom

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด