กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องปล่อยกลิ่นความละเอียดสูง

High Precision Olfactory Display

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Digital Technology
เครื่องปล่อยกลิ่นความละเอียดสูง

รายละเอียด

เครื่องปล่อยกลิ่น เป็นเครื่องมือที่สามารถปล่อยกลิ่นจากสารต้นกำเนิดกลิ่นได้ สามารถควบคุมความเข้มข้นของกลิ่นที่ปล่อยได้ และสามารถผสมกลิ่นได้ สามารถใช้ในงานประยุกต์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ สปา หรือในอาคาร 

วัตถุประสงค์

การปล่อยกลิ่นเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญในการทดสอบกลิ่นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเป็นการยากที่จะควบคุมความละเอียดของกลิ่นที่ปล่อย หรือผสมหลายกลิ่นเข้าด้วยกัน เครื่องมือที่สามารถควบคุมการปล่อยกลิ่นในลักษณะดังกล่าวได้จะช่วยแก้ปัญหานั้นได้ นอกจากนี้การปล่อยกลิ่นยังถูกใช้เพื่อปล่อยกลิ่นหอมทำให้ผ่อนคลายในสปาหรือในอาคาร อย่างไรก็ตามประสาทรับกลิ่นของมนุษย์นั้นเมื่อรับรู้กลิ่นเดิมเป็นระยะเวลาหนึ่งจะเกิดอาการจมูกชา ทำให้รับรู้กลิ่นนั้นไม่ได้อีก แม้ว่ากลิ่นนั้นจะยังมีอยู่ ด้วยเหตุนี้การมีเครื่องมือที่สามารถควบคุมการปล่อยหรือหยุดปล่อยกลิ่น และสามารถสลับไปปล่อยกลิ่นอื่นจะสามารถแก้ข้อจำกัดดังกล่าวได้

ผู้จัดทำ

ยศศิริ อาริยะกุล
Yossiri Ariyakul

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด