กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาระบบหน้าบ้านของโปรแกรมสั่งและติดตามรายการอาหาร

Developing a frontend system for food order tracking

@คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

#KLLC 2024
#Digital Technology
การพัฒนาระบบหน้าบ้านของโปรแกรมสั่งและติดตามรายการอาหาร

รายละเอียด

ในยุคสมัยของดิจิทัลในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้มีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น และเสริมสร้างประสบการณ์ของเราในขอบเขตที่หลากหลาย ด้วยนวัตกรรมจำนวนนับไม่ถ้วนที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงหรือในวงกว้าง อุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหารเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการปรุงอาหาร การจัดการคำสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ และการอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน ในบริบทนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นช่องทางที่มีแนวโน้มในการปรับปรุงประสบการณ์ของทั้งผู้ขายและผู้บริโภค ในโครงการนี้ เป้าหมายหลักของเราคือการเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ขายและผู้บริโภคในภาคส่วนอาหารและร้านอาหารอย่างครอบคลุม ด้วยการควบคุมศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านี้ แก้ไขความท้าทายในอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และถึงจุดสูงสุดในการพัฒนาโปรแกรมติดตามคำสั่งซื้อขั้นสูง ด้วยความคิดริเริ่มนี้ เราพยายามที่จะยกระดับประสบการณ์โดยรวมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่ยุคแห่งประสิทธิภาพและความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้นทั้งภายในอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหาร 

วัตถุประสงค์

Currently, the IT faculty cafeteria is facing difficulty due to a large number of students and staff using the service each day. This has resulted in an increased demand for queue management in menu ordering compared to before. The traditional paper-based order management and oral orders had found to be insufficient for effective order management, as they lack retrospective recording capabilities and open a possibility for human errors. This leads to multiple issues such as missing orders, delayed food preparation due to queue interference, or even menu mix-ups between customers. Furthermore, the lack of a reliable order summary and verification system hinders effective menu planning and may lead to errors or the need to repeat the same menu multiple time.

Additionally, vendors face difficulties in calling customers who have reached their turn frequently, as customers cannot easily determine if it's their turn or how much longer they have to wait. This issue also affects the verification of customer payments since there is no comprehensive system in place to regularly verify customer payments, resulting in potential losses for the vendors.

ผู้จัดทำ

ญาณภัทร์ อิทธิชัยฤาชา
YANNAPAT ITTHICHAIRUECHA

#นักศึกษา

สมาชิก
พงศธร ตั้งคณากุล
PONGSATHON TANGKANAKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
ประพันธ์ ปวรางกูร
Praphan Pavarangkoon

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด