กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การศึกษา Bacillus megaterium เพื่อเป็นสารประกอบควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคที่เกิดในอาหาร

The study of Bacillus megaterium as a compound for controlling foodborne pathogens.

@คณะอุตสาหกรรมอาหาร

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
การศึกษา Bacillus megaterium เพื่อเป็นสารประกอบควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคที่เกิดในอาหาร

รายละเอียด

Bacillus megaterium เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่เริ่มมีการศึกษาว่ามีคุณสมบัติในด้านอุตสาหกรรมเกษตรและพบว่า Bacillus megaterium มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่ออุตสากรรมเกษตร โดยในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาเกี่ยวกับ Bacillus megaterium และสารประกอบที่ได้ ว่ามีคุณสมบัติในการควบคุมหรือต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร และเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือไม่

วัตถุประสงค์

โปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตและเมื่อได้รับในปริมาณที่มากพอจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ โดยโปรไบโอติกมีหลากหลายหลายสายพันธุ์และในแต่ละสายพันธุ์มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น คุณสมบัติต้านมะเร็ง, ความสามารถในการปรับและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและมีผลดีต่อการป้องกันโรคทางเดินอาหาร เป็นต้น การนำจุลินทรีย์โปรไบโอติกไปปรับใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารควรจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้จริง ในปัจจุบันมีความสนใจโปรไบโอติกที่สามารถสร้างสปอร์ได้มากขึ้นเนื่องจากลักษณะที่ทนทานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยคุณลักษณะเหล่านี้ช่วยให้การศึกษาของนักวิจัยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น Bacillus megaterium เป็นหนึ่งจุลินทรีย์ที่ได้รับการศึกษาและพบว่า Renuspore อาจมีความสามารถในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายทางชีวภาพตามธรรมชาติ เช่น การลด xenobiotic และการกำจัดโลหะหนักโดยการแลกเปลี่ยนไอออนหรือการดูดซับ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเทคโนลีธรรมชาติที่สามารถปกป้องสุขภาพของเราจากสารปนเปื้อนที่มีอยู่ในห่วงโซ่อาหารได้ โดยที่ภาพรวมของการศึกษาชี้ให้เห็นว่า B. megaterium (Renuspore) เป็นตัวแทนโปรไบโอติกที่ดีในการปรับสมดุลลำไส้และสุขภาพโดยรวม แต่ทั้งนี้ยังต้องทำการศึกษาถึงลักษณะเฉพาะและความปลอดภัยก่อนหากจะนำมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อร่างกายมนุษย์ในงานวิจัยนี้จะศึกษาถึงคุณลักษณะที่สำคัญต่อการเป็นโปรไบโอติกของเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus megaterium ที่ได้จากการหมักของเมล็ดกาแฟในประเทศไทย

ผู้จัดทำ

นรวัชร สารจันทร์
NORAWACHARA SANCHAN

#นักศึกษา

สมาชิก
ภานุพงษ์ กายท้วม
PANUPONG KAITUAM

#นักศึกษา

สมาชิก
ทัศพร โตธนะเกษม
Tataporn Todhanakasaem

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด