กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องดื่มคีเฟอร์ชาดำสมุนไพร

Herbal black tea kefir beverage

@คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
เครื่องดื่มคีเฟอร์ชาดำสมุนไพร

รายละเอียด

คีเฟอร์ชาดำผสมสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต้นแบบที่ผลิตโดยใช้น้ำชาดำและสมุนไพรต่าง ๆ ได้แก่ น้ำมะตูม น้ำดอกคำฝอย และน้ำขิง นำมาหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกในกลุ่มแบคทีเรียแลคติก Lactobacillus และยีสต์ Saccharomyces  จัดอยู่ในกลุ่มของเครื่องดื่มฟังก์ชั่น (Functional Beverage) ที่ใช้พืชเป็นวัตถุดิบหลัก (Plant base) ซึ่งส่งผลดีต่อผู้บริโภคที่แพ้น้ำตาลแลกโตส ผู้ที่บริโภคเจ และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่มีข้อจำกัดในการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ใช้นมเป็นวัตถุดิบหลัก 

วัตถุประสงค์

เป็นการเพิ่มความหลากหลายให้กับเครื่องดื่มชาที่ผ่านการหมัก โดยใช้หลักการของเครื่องดื่มจากพืชที่ผ่านการหมักซึ่งเป็นเครื่องดื่มโพรไบโอติก และนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต ซึ่งเครื่องดื่มชนิดนี้ยังไม่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายในท้องตลาด

ผู้จัดทำ

ปิ่นมณี ขวัญเมือง
Pinmanee Kwanmuang

#อาจารย์

สมาชิก
เบญญาพร แซ่เอี๋ย
BENYAPORN SAE-AIA

#นักศึกษา

สมาชิก
มณฑิรา คุ้มสกุล
MONTIRA KHUMSAKUN

#นักศึกษา

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด