กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เจลลี่ฮาลาลมะม่วงหาวมะนาวโห่

Bengal Currant Jelly

@คณะศิลปศาสตร์

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
เจลลี่ฮาลาลมะม่วงหาวมะนาวโห่

รายละเอียด

	“มะม่วงหาวมะนาวโห่” ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เจลลี่ ที่ให้ความสดชื่นและแปลกใหม่ ทานง่ายและมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งบรรจุภัณฑ์ยังพกพาได้สะดวกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถรีไซเคิลได้ และยังตอบโจทย์เทรนด์ Health & Wellness อีกด้วย

วัตถุประสงค์

ผลไม้ท้องถิ่นในประเทศไทยที่ให้สรรพคุณทางยามีอยู่หลากหลายชนิด ที่ขาดไม่ได้เลย คือ มะม่วงหาวมะนาวโห่ แต่ผลไม้ชนิดนี้กลับไม่ได้รับความนิยมและไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เนื่องจากมีรสชาติที่เปรี้ยวจัด หาทานได้ยาก ทางผู้จัดจึงเกิดแนวคิดพัฒนาผลไม้ท้องถิ่นชนิดนี้ให้อยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เจลลี่โดยใช้เจลาตินฮาลาล ให้ความรู้สึกสดชื่นและแปลกใหม่กับรสสัมผัสผลไม้ท้องถิ่นที่ไม่เคยลิ้มลอง ทั้งบรรจุภัณฑ์ยังพกพาได้สะดวกสามารถรีไซเคิลได้ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังตอบโจทย์เทรนด์ Health And Wellness ในอนาคตได้อีกด้วย

ผู้จัดทำ

ธันญรัตน์ นพคุณ
THANYARAT NOPPAKHUN

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐรกาญจน์ เชี่ยวชาญ
NATTHARAKAN CHIAWCHAN

#นักศึกษา

สมาชิก
พลอยเพทาย ธรรมรัตน์
PLOYPATAY THUMMARAT

#นักศึกษา

สมาชิก
วรินธร คามีศักดิ์
WARINTHORN KAMEESAK

#นักศึกษา

สมาชิก
พัชราภรณ์ เมฆา
PATCHARAPORN MEKHA

#นักศึกษา

สมาชิก
สุภาพร วิชัยดิษฐ์
Supaporn Wichaidit

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด