กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์มันปูเทียมจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์

CRABSHEW

@คณะอุตสาหกรรมอาหาร

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
ผลิตภัณฑ์มันปูเทียมจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์

รายละเอียด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มันปูเทียมจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาหารทางเลือกสำหรับผู้ที่มีความต้องการบริโภคอาหารทะเลแต่มีอาการแพ้ ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ และผู้ที่รักษาสุขภาพ โดยผ่านกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบจากพืชให้มีลักษณะเนื้อสัมผัส กลิ่น และรสชาติให้เหมือนกับมันปู สามารถบริโภคเป็นเครื่องเคียงหรือประยุกต์เป็นอาหารจานหลักได้หลากหลายรูปแบบ คณะผู้พัฒนาเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพ อีกทั้งส่งเสริมความยั่งยืนต่อทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีความตั้งใจจะพัฒนาผลิตภัณฑ์มันปูแปรรูปจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและแก้ปัญหาของผู้บริโภค รวมถึงเพื่อพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและส่งเสริมความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

วัตถุประสงค์

มันปู เป็นส่วนของตับปูหรือตับอ่อนปู มีสีน้ำตาลอ่อนไปถึงเขียวเข้ม และอุดมไปด้วยคอเลสเตอรอล มีรสชาติเค็มมันที่เป็นเอกลักษณ์ คนจำนวนมากจึงนิยมนำมาบริโภค แต่มันปูมีข้อจำกัดในการบริโภคอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่แพ้อาหารทะเล ผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และผู้ที่มีปัญหาปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายสูง ทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไขมันอุดตันเส้นเลือด เป็นต้น

Plant-based คือ อาหารที่ทำมาจากพืช มักผลิตโดยใช้โปรตีนจากพืช ซึ่งสามารถนำมาทดแทนเนื้อสัตว์ได้ โดยเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถทำให้ได้รสชาติ และเนื้อสัมผัสเสมือนเนื้อสัตว์จริง ๆ จึงสามารถนำมาประกอบอาหารได้ง่ายและหลากหลายเมนู ทั้งนี้จากการศึกษาคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของธัญพืช เราจึงได้เล็งเห็นว่ามะม่วงหิมพานต์เป็นวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยสารอาหาร มีปริมาณไขมันดีมาก หากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม จะให้ประโยชน์ต่อร่างกายมาก เช่น ลดระดับไขมันเลวและคอเลสเตอรอลในเลือด มีสารต้านอนุมูลอิสระ ทั้งยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับการบริโภค

เราจึงมีความสนใจที่จะนำเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในการทำมันปู plant-based เพื่อลดปัญหาด้านข้อจำกัดในการบริโภค ทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงหิมพานต์ นอกจากนี้ ยังเป็นอาหารทางเลือกสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ และผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์อีกด้วย

ผู้จัดทำ

วรรณวิสาร์ ห้องประดับมุกข์
WANWISA HONGPRADUBMUK

#นักศึกษา

สมาชิก
วนัสนันท์ จรัลวรวงศ์
WANASANAN CHARANWORAWONG

#นักศึกษา

สมาชิก
วรรษชล ฟินดี้
WATSACHOL FINDY

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนพร วีระคำ
THANAPOND WEERAKUM

#นักศึกษา

สมาชิก
ซินเซีย คะชาชื่น
SINCERE KACHACHEUN

#นักศึกษา

สมาชิก
สุเมธี ส่งเสมอ

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด