Back

Integrated media design project to raise awareness on noncommunicable diseases (NCDs) by recommending what to eat during lunch for office workers in Silom area

โครงการออกเเบบสื่อบูรณาการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มโรค NCDs ผ่านการเเนะนำการกินอาหารมื้อกลางวัน สำหรับพนักงานออฟฟิศในย่านสีลม

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#Digital Technology
โครงการออกเเบบสื่อบูรณาการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มโรค NCDs ผ่านการเเนะนำการกินอาหารมื้อกลางวัน สำหรับพนักงานออฟฟิศในย่านสีลม

Details

Noncommunicable Diseases (NCDs) are a group of diseases that are not directly caused by germs. Rather, it is caused by inappropriate behavior such as eating improperly, drinking alcohol, lack of exercise, and stress. The same is true of advertising media communications that affect food consumption behavior. Diseases in this group often do not show symptoms immediately. But keep accumulating Until causing a feeling of familiarity Therefore causing the following diseases Diabetes, chronic kidney disease, high blood pressure, cancer, obesity, etc. People at high risk for diseases in the NCDs group are usually in the age range of 30-69 years, which is the working age group, or office workers who often Ignore their health care because they are familiar with their eating behavior
This project will focus on office workers in Silom area. Because it is a business center with a large number of offices and is also fully equipped with various amenities that respond to the lifestyle of office workers most of their behavior choice to eat from their work criteria and lifestyle because there are many for example less time, convenient to eat, cheap, delicious, etc.
This integrated media design project helps raise awareness of NCDs and recommends lunch for users in Silom area that is suitable for each person, a quality certification mark is designed to aid in deciding to buy a meal that is a better choice. There is also provided knowledge about food nutrition in this design This project aims to make users pay more attention to what they eat and for away from NCDs. Via several media.

Objective

       โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ Noncommunicable Diseases (NCDs) เป็นกลุ่มโรค ที่ไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากเชื้อโรคโดยตรง แต่เกิดจากนิสัย,พฤติกรรมของตัวเราที่ไม่เหมาะสม ความน่ากลัวของโรคในกลุ่มนี้คือ มันไม่แสดงอาการให้เห็นทันที แต่เป็นการสะสม จนทำให้เราเกิดความคุ้นเคย (สสส, 2563) ในปัจจุบัน โรคในกลุ่มนี้กลายเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของคนไทย เนื่องจากมักการเลือกรับประทานอาหารรสจัด,การเลือกทานอาหารตามใจ(เค็ม,หวาน,อาหารที่มีไขมันสูง,อาหารเเปรรูป),การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,ขาดการออกกำลังกาย และความเครียดสะสม จึงก่อให้เกิดโรค ดังนี้ โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคอ้วน เป็นต้น จากสถิติจะพบว่า กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเป็นกลุ่มโรค NCDs จะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 30-69 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยทำงานหรือพนักงานออฟฟิศ ซึ่งคนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักคิดว่ายังเป็นวัยที่มีร่างกายที่เเข็งเเรง ทำให้มักขาดดูเเลใส่ใจตนเองบวกกับเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับชีวิตที่เร่งรีบขณะทำงาน ทำให้มักเลือกกินตามใจตนเองมากเกินไป, เน้นเมนูที่ง่ายๆหรือเลือกกินเมนูซ้ำๆ เเละการได้รับอิทธิพลของสื่อโฆษณาต่อการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องเป็นระยะเวลานาน 
      โครงการออกเเบบนี้เริ่มจากการเก็บข้อมูลย่านสีลม เนื่องจากเป็นย่านที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางธุรกิจ ,มีสำนักงานที่ตั้งอยู่เป็นจำนวนมากเป็นลำดับต้นๆในกรุงเทพมหานคร ยังเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของพนักงานออฟฟิศ ซึ่งพฤติกรรมการกินอาหารมื้อกลางวันของพนักงานออฟฟิศในย่านสีลมก็สามารถเเบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ไปกินอาหารเป็นกลุ่ม เเล้วหารเมนูร่วมกับเพื่อนๆร่วมงาน กับอีกกลุ่มหนึ่งคือเเยกไปกินข้าวคนเดียวเเละรูปเเบบการกินอาหารในมื้อกลางวันก็มีหลากหลายทั้งเลือกซื้อจากร้านสะดวก, เลือกกินที่ห้างสรรพสินค้าหรือเเม้เเต่การสั่ง delivery เเต่ส่วนใหญ่ มักเลือกกินจากร้านอาหารข้างทางเนื่องจากมีหลากหลายเมนูให้เลือก สะดวกเเละหาซื้อได้ง่าย บวกกับมีเเหล่งของกินอยู่ทั่วย่านสีลมให้เลือก ทั้ง ตลาดละลายทรัพย์, ตลาด SS สีลมสแควร์, ตลาดซอยคอนเเวนต์, ตลาด SS สีลมสแควร์, ตลาดพัฒน์พงษ์,ตลาดนัดสีลมซอย 10 ด้านหลัง เป็นต้น 
      จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้จัดทำเห็นปัญหา จึงทำให้เกิด โครงการออกเเบบสื่อบูรณาการ เพื่อส่งเสริมความตระหนักในกลุ่มโรค NCDs ผ่านการเเนะนำการกินอาหารมื้อกลางวัน สำหรับพนักงานออฟฟิศในย่านสีลม ต้องการเป็นสื่อให้ความรู้เเละเเนะนำเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ให้พนักงานออฟฟิศหันมาใส่ใจการกินมากขึ้นเเละส่งเสริมให้มีเเนวความคิดที่ดีต่อสุขภาพร่างกายที่ดีในอนาคต เพื่อห่างไกลกลุ่มโรค NCDs โดยไม่จำเป็นต้องอดหรืองดการกินอาหารหากเเต่เลือกกินอาหารให้เป็น ค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคตนเองเเละทำอย่างต่อเนื่องจะเห็นผลลัพธ์ในอนาคต

Project Members

ณัฐกร ก่อวุฒิกุลรังษี
NATTAKORN KORWUTHIKUNRANGSEE

#นักศึกษา

Member
นวลพรรณ แก้วผนึกรังษี
Nuanphan Kaewpanukrangsi

#อาจารย์

Advisor

Vote for this Innovation!

Loading...