Back

Improvement Pulse Change Test for Window Regulator by LabVIEW Program

การปรับปรุงวิธีทดสอบสัญญาณพัลส์สำหรับชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์โดยใช้โปรแกรมแลปวิว

@วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การปรับปรุงวิธีทดสอบสัญญาณพัลส์สำหรับชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์โดยใช้โปรแกรมแลปวิว

Details

This project is a study and design of a program used to analyze the pulse signal of window regulator. To solve problems that occur in manual system. The instrument used to measure the signal has insufficient resolution. and takes too much time per test. As a result, test must be improved, including changing the instrument used to measure signals to an oscilloscope. and improve testing methods from a manual system to an automatic system using LabVIEW. LabVIEW is software for creating automated test and measurement systems. that is accepted both in educational institutions and in the industrial sector Because there are a number of drivers made to support measuring equipment from every brand and brand around the world. It tests and compares results between manual and automatic systems. The results show that when measuring using the automatic system while window regulator is moving up. The maximum frequency calculated will be reduced from 5.22 Hz to 1.69 Hz, a decrease of 67.62 %. The time used for testing per cycle will be reduced from 117.72 seconds to 23.51 seconds, a decrease of 80.03 %. This automatic system tests the signal from the signal generator to check the accuracy of the measured signal. It has an accuracy of more than 99%, making the data reliable and can be analyzed further. Finally, the new system can support future pulse testing standards as well.

Objective

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มีการเจริญเติบโตอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงหรือรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ทำให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ทั้งในและต่างประเทศ ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ ทางผู้จัดทำรายงานได้มีโอกาสได้เข้าฝึกงานกับบริษัทที่เป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยบริษัทจะมีห้องปฏิบัติการสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานของลูกค้า การทดสอบรวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพของสายควบคุมรถยนต์ การทดสอบความทนทานของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ หรือการทดสอบสัญญาณพัลส์ของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ในปัจจุบันการทดสอบสัญญาณพัลส์ของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ยังคงเป็นระบบแมนนวล โดยต้องใช้ผู้ทดสอบที่มีประสบการณ์สูงในการเลือกชุดข้อมูลที่วัดได้จากเครื่องวัดสัญญาณมาวิเคราะห์และเลือกข้อมูลที่มีความเหมาะสม ตัวข้อมูลที่ได้อาจไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นการเลือกจากผู้ทดสอบโดยตรง นอกจากนี้ตัวโปรแกรมที่ใช้ในการวัดสัญญาณและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดสัญญาณยังไม่มีความละเอียดหรือค่าเวลาที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างข้อมูลเพียงพอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตามมาตรฐานการทดสอบของลูกค้ากำหนด โดยเหตุผลที่การทดสอบสัญญาณพัลส์ของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์มีความสำคัญ เนื่องจากในตัวมอเตอร์ของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ จะมีระบบป้องกันการหนีบ (jam protection) ระบบนี้จะทำงานเมื่อมีสิ่งกีดขวางไปขวางกระจกหน้าต่างขณะปิดกระจก กระจกจะเลื่อนลงทันที ทำให้กระจกไม่หนีบสิ่งกีดขวาง เป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ [1]
ทั้งนี้ทางผู้จัดทำได้มีความสนใจในการพัฒนาวิธีการทดสอบสัญญาณพัลส์ของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์จากระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นแบบแมนนวลให้เป็นระบบอัตโนมัติ ที่สามารถให้ผู้ทดสอบที่มีประสบการณ์ไม่สูงก็สามารถทำการทดสอบได้โดยไม่ต้องใช้ประสบการณ์ โดยการใช้โปรแกรมแลปวิวเพื่อเขียนโปรแกรมที่สามารถวัดสัญญาณและคำนวณค่าที่ต้องการออกมาได้แบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความละเอียดที่ใช้ในการทดสอบ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการทดสอบของลูกค้า โดยเปลี่ยนจาก cDAQ-9171 & NI-9239 มาใช้เครื่องออสซิลโลสโคปที่ผ่านการสอบเทียบโดยห้องปฏิบัติการ ทำให้สัญญาณที่วัดได้มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปวิเคราะห์หรือทำรายงานผลการทดสอบเพื่อส่งให้กับลูกค้าได้

Project Members

หฤษฎ์ นิยม
HARIT NIYOM

#นักศึกษา

Member
คมศิลป์ โคตมูล
Komsilp Kotmool

#อาจารย์

Advisor

Vote for this Innovation!

Loading...