สุดยอดนวัตกรรม

รายการสุดยอดนวัตกรรม 8 กลุ่มที่นำมาจัดแสดง

Future MobilityFlare
eVTOL

อากาศยานไร้คนขับ

อีวีทอล (eVTOL)

รถไฟ ไทยทำ

รถไฟไทยทำ

Era Atom

รถสามล้อไฟฟ้า

BE Boat
BE Boat

BE Boat เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Food For FunFlare
น้ำสมสายชูหมักจากมะม่วงมหาชนก

น้ำสมสายชูหมักจากมะม่วงมหาชนก

อาหารผงแบบฟรีซดรายเพื่อผู้สูงวัย

อาหารผงแบบฟรีซดรายเพื่อผู้สูงวัย

สแน็คแผ่นโภชนาการสูงจากปลีกกล้วย

สแน็คแผ่นโภชนาการสูงจากปลีกกล้วย

Organic FarmingFlare
K-Veggie
K-Veggie

K-Veggie เครื่องตรวจจับสารพิษตกค้าง

ในผักผลไฟไม้แบบพกพา

จุลินทรีย์คีโตเมี่ยม
จุลินทรีย์คีโตเมี่ยม

"จุลินทรีย์คีโตเมี่ยม"

New EnergyFlare
Graphene Battery
Graphene Battery

นวัตกรรมแบตเตอรี่กราฟีน

การแปลงก้างปลาเป็นถ่านกัมมันต์เจือไนโตรเจนเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวด

การแปลงก้างปลาเป็นถ่านกัมมันต์เจือไนโตรเจนเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวด

EducationFlare
ชุดปฏิบัติการสอนเรื่องการประยุกต์ใช้ IOT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชุดปฏิบัติการสอนเรื่องการประยุกต์ใช้ IOT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชุดปฏิบัติการสอนเรื่องการประยุกต์ใช้ IOT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Creative EconomyFlare
สิ่งพิมพ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเยาว์ชน : การพัฒนากลยุทธ์การผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเยาว์ชน : การพัฒนากลยุทธ์การผลิตสื่อ

สิ่งพิมพ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเยาว์ชน : การพัฒนากลยุทธ์การผลิตสื่อ

พัฒนาเก้าอี้ล้อเลื่อนสำหรับแข่งขันกีฬาด้านความเร็วเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการ

พัฒนาเก้าอี้ล้อเลื่อนสำหรับแข่งขันกีฬาด้านความเร็วเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการ

Social ScienceFlare
ยังไม่มีข้อมูลนี้
Medical DeviceFlare
Oxygen High Flow
Oxygen High Flow

KMITL Oxygen High Flow

AI Camera Cancer
AI Camera Cancer

กล้อง และ AI ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้น