กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

จตุรอาชาตนแรก

The Pestilence

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
จตุรอาชาตนแรก

รายละเอียด

ผลงานชิ้น “จตุรอาชาตนแรก” หรือ The Pestilence เป็นผลงานประติมากรรมที่นำเสนอแนวคิด 4 จตุรอาชา ผ่านรูปแบบงานปั้น Art toy โดย แนวคิดของชิ้นงานคือ การตีความ 4 จตุรอาชาซึ่งเป็นตัวแทนแห่งวันสิ้นโลก ตามความเชื่อของชาวคริสเตียน ประกอบด้วย 4 ตน คือ โรคระบาด, สงคราม, ความอดอยาก, และ ความตาย ผ่านการตีความโดยใช้ตัวละครเพศหญิงเพื่อสื่อถึงความอ่อนช้อย งดงาม ซึ่งตรงข้ามกับหน้าที่ที่ต้องทำลายล้างโลก ซึ่งผลงานชิ้นนี้เลือกใช้ พื้นผิวและสี เพื่อสื่อถึงโรคระบาดให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เข้าใจได้ง่ายเป็นรูปธรรม และเสริมให้ผลงานชิ้นนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

4 จตุรอาชา เป็นความเชื่อที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากมาเป็นระยะเวลานาน โดยแนวความคิดจะกล่าวถึงสาเหตุของวันสิ้นโลก ในปัจจุบันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่น โรคระบาด Covid-19, สงครามยูเครน-รัสเซีย, ความอดอยากจากสงคราม ซึ่งล้วนแล้วแต่นำมาสู่ความตาย นอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความเป็นที่นิยมของความเชื่อ ทำให้ 4 จตุรอาชา ถูกนำมาใช้ในภาพยนตร์, เกมส์ รวมถึงงานศิลปะ จึงนำมาสู่การสร้างผลงานชิ้นนี้ เพื่อสื่อความหมายของ 4 จตุรอาชา ผ่านแนวคิดและรูปแบบใหม่ ให้น่าสนใจ สามารถจับต้องและเข้าใจได้ง่ายจากชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม

ผู้จัดทำ

ธนายุต บุบผาวาส
THANAYUTH BOOPPAVAS

#นักศึกษา

สมาชิก
กันจณา ดำโสภี
Kunjana Dumsopee

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด