กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การออกแบบหมู่บ้านจัดสรรสไตล์อังกฤษโมเดิร์น

Simplicity

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#Smart City
การออกแบบหมู่บ้านจัดสรรสไตล์อังกฤษโมเดิร์น

รายละเอียด

การออกแบบภูมิทัศน์ในบริเวณบ้านตัวอย่าง สำนักงานขาย คลับเฮ้าส์และสวนสาธารณะของหมู่บ้านสไตล์อังกฤษโมเดิร์น

แนวคิดการออกแบบโครงการหมู่บ้านจัดสรร : อังกฤษโมเดิร์น

แนวคิดการออกแบบภูมิทัศน์: ต้องการแสดงเอกลักษณ์ของสวนสไตล์อังกฤษโมเดิร์นที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบันและสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรมตามแนวคิดของโครงการ เพื่อเติมเต็มบรรยากาศพื้นที่พักอาศัยให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนได้อย่างลงตัว

วัตถุประสงค์

เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์ และการออกแบบพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้จัดทำ

ชนาภา ถาวร
CHANAPHA THAWORN

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนา กั่วพานิช
Thana Kuaphanich

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด