กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

Place for Paws

Place for Paws

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#Smart City
Place for Paws

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

This project will improve the quality of life for stray dogs by creating a coexistence between dogs and humans in the community because the word quality is not only in physical matter. But, in mentality, they should be accepted by the community and feel safe by don't have to be aware of people. 

ผู้จัดทำ

วชิราภรณ์ สำราญจิตต์
WACHIRAPORN SUMRANJIT

#นักศึกษา

สมาชิก
สุธินี โปร่งเมฆ
Sutinee Prongmake

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ต่อพงษ์ ลิ่มลัญจกร

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
พร้อม อุดมเดช

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด