กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์มสำหรับ โฮมแอทซิสแทน

Cross-platform automation for home assistant

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
ระบบอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์มสำหรับ โฮมแอทซิสแทน

รายละเอียด

การสร้างระบบผู้ช่วยภายในบ้าน ที่สามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์จากหลากหลายผู้ผลิต และหลายรูปแบบของการสื่อสารข้อมูล เข้ามารวมกัน และจากข้อมูลที่ได้มาแล้ว ผู้ใช้งานจะสามารถกำหนด ลักษณะการทำงานแบบอัติโนมัติได้ตามต้องการ เพื่อควบคุมการทำงานโดยรวมทั้งหมด รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

ในปัจุบันมีอุปกรณ์ ในระบบ Home automation/Home assistant จากแต่ละผู้ผลิต จะไม่สามารถทำงานร่วมกัน
เป็นระบบเดียวกันได้

ผู้จัดทำ

ชินภัทร นันทจิวากรชัย
Chinnapat Nantajiwakornchai

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด