กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

คลีน แอนด์ โค.

Kleen & Co.

@คณะบริหารธุรกิจ

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
คลีน แอนด์ โค.

รายละเอียด

บริษัทกระดาษทิชชู่ที่สร้างขึ้นโดยทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อจัดหากระดาษทิชชู่ที่ง่ายและสะอาดเมื่อคุณอยู่นอกบ้าน. ปัญหาคือต้องรักษาความสะอาดของทิชชู่เมื่อบรรจุภัณฑ์เปิด บริษัทของเราเน้นถึงความยั่งยืนและสุขอนามัยของลูกค้าของเรา กล่องทิชชู่แบบปิดของเราจะช่วยป้องกันฝุ่นจากบ้าน รถยนต์ และอื่นๆ มากเกินไป อีกทั้งยังไม่ทำให้ทิชชู่กระจายออกจากบรรจุภัณฑ์ ขณะออกไปข้างนอกอีกด้วย

วัตถุประสงค์

To provide, clean and outgoing tissue container for use outside the home, ensuring a consistently clean supply of tissue paper throughout usage, free from concerns about potential dirt or contamination.

ผู้จัดทำ

ประภัสสร ศรีตั้งรัตนกุล
PRAPASSORN SRITANGRATANAKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
สิริพร เพียราษฎร์
SIRIPORN PIARAD

#นักศึกษา

สมาชิก
ลดาวัลย์ อินภูมิสุวรรณ์
LADAWAN INPROMSUWAN

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนภัทร สงวนศิล
TANAPAT SA-NGAUNSIL

#นักศึกษา

สมาชิก
สาริษฐ์ กุลธวัชวิชัย

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด