กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การวิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างกันดินชั่วคราว กรณีศึกษาในพื้นที่กรุงเทพ และพื้นที่ใกล้เคียง

GEOTECHNICAL DESIGN AND ANALYSIS OF TEMPORARY RETAINING STRUCTURES: A CASE STUDY IN BANGKOK AND THE VICINITY AREA

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การวิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างกันดินชั่วคราว กรณีศึกษาในพื้นที่กรุงเทพ และพื้นที่ใกล้เคียง

รายละเอียด

โครงการนี้ผสมผสานการใช้องค์ความรู้ด้านธรณีเทคนิคและโครงสร้างในการออกแบบโครงสร้างกันดินชั่วคราว (Sheet Pile) และระบบค้ำยันสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โครงงานประกอบด้วยรายการคำนวณสำหรับการออกแบบเสาเข็มและการวิเคราะห์ดินโดยใช้แบบจำลองดินทั่วไปในพื้นที่ที่เลือก ด้วยการใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) เราจะสร้างการจำลองเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่คำนวณจากรายการ การวิเคราะห์ของ FEMประกอบด้วยพฤติกรรมของชีทไพล์ การทรุดตัวของดิน และพฤติกรรมของระบบค้ำยันในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง โครงการนี้นำเสนอแผ่นคำนวณสากลสำหรับวิศวกรในการออกแบบระบบป้องกันดินโดยใช้ FEM เป็นสื่อกลาง ซึ่งระบบมีบทบาทสำคัญในการก่อสร้าง การวิเคราะห์ FEM ของระบบชีตไพล์ช่วยคาดการณ์ค่าแรงดันดินด้านข้าง ผลกระทบจากการฮีป และความเสถียร รวมถึงการคำนวณความสามารถในการรับแรงของกำแพงกันดิน วอลเลอร์ และสตรัท

วัตถุประสงค์

เนื่องจากประเทศไทยมีการก่อสร้างบนดินเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการสร้างระบบป้องกันดินเพื่อป้องกันการทรุดของดิน ซึ่งภายในกรุงเทพจะเน้นใช้ชีทไพท์กับระบบคํ้ายัน
แนวทางของโครงการนี้เราจะพิจารณาการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างกันดินชั่วคราวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงสร้างกันดินชั่วคราวที่เราจะใช้เรียกว่า “ชีทไพท” การออกแบบระบบป้องกันดินมีตั้งแต่ระบบชีทไพทเพียงอย่างเดียวจนถึงระบบชีทไพทพร้อมระบบค้ำยัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความลึกของการขุดและสภาพดินของสถานที่ก่อสร้าง

ผู้จัดทำ

ธนกฤต ป้องกัน
TANAKRID PONGGUN

#นักศึกษา

สมาชิก
รชต ชินบุรี
RACHATA CHINBURI

#นักศึกษา

สมาชิก
ช่อธรรม ศรีนิล
Chortham Srinil

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด