กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

สเปรย์น้ำหอมฉีดผ้าอเนกประสงค์

Multipurpose Perfume

@คณะบริหารธุรกิจ

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
สเปรย์น้ำหอมฉีดผ้าอเนกประสงค์

รายละเอียด

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและวิเคราะห์แผนธุรกิจ ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ศึกษาคู่แข่งทางการตลาด เเละกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าใด้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งพบว่า
             ในปัจจุบันพบว่าสังคมไทยมีคนจำนวนมากที่ประสบปัญหาด้านกลิ่นอับ กลิ่นไม่พึงประสงค์บนพื้นผิวผ้าทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ส่งผลให้ตลาดภาพรวมธุรกิจของตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเสื้อผ้าเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งมีมูลค่าถึง 30,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นประเภทสเปรย์ดับกลิ่น สเปรย์รีดผ้า และอื่นๆถึง 14,000 ล้านบาท อีกทั้งยังมีการคาดการณ์ว่าในปี 2567-2568 มูลค่าตลาดจะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นภาพรวมของธุรกิจนี้ทำให้คาดว่า มีโอกาสเติบโตในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง	 

จากภาพรวมธุรกิจและแนวโน้มมูลค่าตลาดข้างต้นถือเป็นโอกาสที่ดีในการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ประเภทสเปรย์ดับกลิ่นอเนกประสงค์สำหรับผ้า แบรนด์ Sentir จึงผลิตสินค้าขึ้นมามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นอับไม่พึงประสงค์บนพื้นผิวผ้าทุกชนิดที่เกิดกับผู้บริโภคเช่น หมวกกันน็อค โซฟา ผ้าม่าน เสื้อผ้า รองเท้าผ้าใบ เป็นต้น 

สำหรับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดทางแบรนด์ได้ทำการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมมาเป็นตัวแบ่ง ได้แก่ กลุ่มคนที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง และกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลิ่นภายในบ้าน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลัก คือกลุ่มที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลกลิ่นพื้นผิวผ้าภายในบ้านที่มีกลิ่นอับหรือซักได้ยาก  ซึ่งมีอายุระหว่าง 25-55 ปี มีรายได้ต่อเดือน 18,000 บาทขึ้นไป ประกอบอาชีพพนักงานทั่วไปและแม่บ้าน ที่ต้องการหาตัวช่วยในการดูแลผลิตภัณฑ์พื้นผิวผ้า

วัตถุประสงค์

เห็นถึงปัญหาของกลุ่มแม่บ้านจำนวนมาก นักเรียนนักศึกษาที่อาศัยอยู่ตามหอพักต่างๆที่ต้องตากผ้าในที่ที่ไม่มีแดดมากนัก พนักงานที่ต้องพบเจอผู้คน ประสบปัญหาในเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวผ้าต่างๆ เช่นผ้าม่าน รองเท้า หมวกกันน็อก โซฟา เสื้อผ้าที่มีกลิ่นที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น กลิ่นควันรถ เป็นต้น จึงทำแบรนด์สเปรย์ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้

ผู้จัดทำ

ธัญพร เทพจันดา
THUNYAPRON THEPJANDA

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐชา ไฮม์
NATTACHA HEYM

#นักศึกษา

สมาชิก
ชลิตา ศรีนวล
CHALITA SRINUAN

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด