กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์รังสรรค์พื้นที่จัดงานและให้บริการงานวิวาห์ จังหวัด นครราชสีมา

INTERIOR ARCHITECTURAL DESIGN PROPOSAL PROJECT FOR CREAT EVENTS AND WEDDING COMMUNITY CENTER , NAKHON RATCHASIMA

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์รังสรรค์พื้นที่จัดงานและให้บริการงานวิวาห์ จังหวัด นครราชสีมา

รายละเอียด

การจัดทําพื้นที่สร้างสรรค์และศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิวาห์แบบ ครบวงจร ตั้งแต่ก่อนแต่งงานจนจบพิธี โดยมุ่งเน้นเป็นสถานที่จัดงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ตามความต้องการที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมได้อย่างอิสระ รวมไปถึงส่วนเตรียมพร้อม Pre- Wedding สตูดิโอถ่ายรูป โชว์รูมงานแต่งงาน รวมไปถึงเป็นแหล่งเช่าพื้นที่สําหรับจัด Wedding Fair ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ในสถานที่เดียว

วัตถุประสงค์

จากสถิติปี 2559 Thailand Wedding Destiny ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทําการสํารวจนักท่องเที่ยวที่มาแต่งงานและฮันนีมูนในไทย ประมาณ 1.1 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 50,000 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายต่อการแต่งงานประมาณ 5-20 ล้านบาท โดยขึ้นอยู่กับจํานวนญาติพี่น้องและแขกที่ตามมาร่วมงาน โดยเฉพาะในปัจจุบันกลุ่มคู่แต่งงานอินเดียและฮ่องกง มีความนิยมเดินทางมาจัดงานแต่งงานที่ประเทศไทยจํานวนมาก ที่ผ่านมามีจํานวนคู่แต่งงานจากอินเดียเดินทางมาไม่น้อยกว่า 400 คู่ต่อปี สําหรับตลาดยุโรป และอเมริกา ได้มีขยายตัวสําหรับกลุ่มคู่แต่งงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็น Wedding Destination ของไทย
จากสถิติเมื่อปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรได้ประเมินมูลค่าธุรกิจการแต่งงานของประเทศไทยพบว่า มีมูลค่าการจัดงานแต่งงานสูงถึง 30,000 ล้านบาทต่อปี มีคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสจํานวนมากกว่าปีละ 300,000 คู่ โดยร้อยละ 80 - 90 ของคู่รักมีการจัดงานแต่งงานมูลค่าเริ่มต้นเฉลี่ย 500,000 – 1,000,000 ต่อครั้ง และมีคู่รักชาวต่างชาติที่เดินทางมาแต่งงานในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานสูงถึง 5 – 20 ล้านบาท ต่อครั้ง
โดยการจัดงานแต่งงานเป็นงานที่มีรายละเอียดมากและใช้เวลา หากคู่บ่าวสาวจะดําเนินการเองจะมีความยุ่งยากและใช้ระยะเวลาในการจัดการถ้าไม่มีประสบการณ์หรือขาดความรู้ในการจัดเตรียมงาน จะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการดําเนินการและเสียงบประมาณสูงกว่าที่วางแผนไว้จึงต้องการผู้เชี่ยวชาญและสถานที่ที่รวบรวมองค์ประกอบในการจัดงานเพื่อเข้ามาช่วยเหลือให้ครบจบในที่เดียว

ผู้จัดทำ

วรรณวรินทร์ อนันตสิทธิ์
WANVARIN ANANTASIT

#นักศึกษา

สมาชิก
ชาลี มธุรการ
Charlie Maturakarn

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ฐิติพรรณ เกินสม
Thitipann Kernsom

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด