กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

คุกกี้สุนัขเพื่อสุขภาพ

Healthy Dog Cookies

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
คุกกี้สุนัขเพื่อสุขภาพ

รายละเอียด

โครงการนี้เป็นการศึกษาและการปฏิบัติลงมือทำเกี่ยวกับขนมสุนัข โภชนาการที่ดีสำหรับสุนัขนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของปริมาณอาหาร แต่รวมไปถึงขนมในรูปแบบต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีความพอดี ความเหมาะสมสำหรับความต้องการของสุนัขใสแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้สุนัขนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรง เนื่องจากในปัจจุบันเจ้าของสุนัขบางกลุ่มไม่ได้ใส่ใจและไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับโภชนาการสุนัข ซึ่งอาจทำให้สุนัขได้รับสารอาหารบางชนิดเกินจากความต้องการและอาจทำให้เกิดผลเสียกับสุขภาพของสุนัขได้ ผู้จัดทำจึงได้คิดทำขนมสุนัขเพื่อสุขภาพขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมต่อความต้องการของสุนัข โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการที่จะดูแลสุขภาพสุนัขในระยะยาว รวมถึงสร้างเสริมคุณค่าทางโภชนาการของสุนัขให้ได้ดียิ่งขึ้น โดยส่วนผสมทั้งหมดเป็นส่วนผสมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของสุนัข เช่น ตับไก่ ข้าวโอ๊ต และ แครอท ซึ่งส่งผลดีต่อสุนัขทั้งสิ้น ทั้งนี้ขนมทุกชนิดนั้นถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์แต่หากรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปก็จะเกิดผลเสียได้ทั้งสิ้น โดยมีขั้นตอนการศึกษา ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลขนมและอาหารของสุนัข 2) การคิดค้นทำขนมเพื่อสุขภาพสุนัขรวมถึงศึกษาเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบเพื่อนำไปต่อยอดทางการตลาด 3) การประเมินอุปกรณ์และขั้นตอนการทำจากอินเตอร์เน็ตหรือเว็บเพจเกี่ยวกับสุขภาพของสุนัข 4) การลงมือทำขนมสุนัข 5) การทำpackaging เพื่อการตลาด

วัตถุประสงค์

สุนัขเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานแสนนาน ในปัจจุบันนี้สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่แทบทุกบ้านต้องเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน เฝ้าสวน เป็นเพื่อน และเป็นลูกรัก ที่ให้ความรักความสดใสให้กับเจ้าของ นอกจากนี้สุนัขยังช่วยในการปกป้องดูแลบ้านและเจ้าของอย่างสุดชีวิต

ดังนั้นเมื่อเลี้ยงสุนัขจึงจำเป็นจะต้องให้ทั้งความรัก การดูแลใส่ใจ ให้อาหารที่ดีกับสุนัข การพาสุนัข ออกไปเดินเล่นเพื่อให้น้องรู้สึกผ่อนคลายและได้ออกกำลังกาย จะทำให้สุนัขมีสุขภาพที่แข็งแรงและอยู่กับ เราได้นานยิ่งขึ้น สุนัขเป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยง เพราะสุนัขเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของครอบครัว จึงต้องมี ความใส่ใจเป็นพิเศษและอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้สุนัขชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นก็คือ ขนมสุนัข
     ดังนั้นผู้จัดทำจึงหาวิธีการทำคุกกี้สุนัขเพื่อสุขภาพขึ้นมา เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพของสุนัขที่ นอกเหนือจากอาหารที่กินในชีวิตประจำวันและนอกจากจะช่วยพัฒนาสุนัขด้านสุขภาพร่างกายแล้วก็ยังช่วย พัฒนาด้านสุขภาพจิตใจอีกด้วย เนื่องจากสุนัขก็มีความเบื่อเช่นเดียวกันกับคน ต้องการกินอาหารที่ หลากหลาย ขนมก็คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยทำให้สุนัขมีความสุข ความอร่อย มีสุขภาพจิตที่ดี และผู้จัดได้คิดค้นที่จะทำคุกกี้สุนัขเพื่อสุขภาพก็เพราะขนมสุนัขสามารถตีตลาดได้ดี และมีความใกล้ตัว เมื่อ ทำแล้วก็เหมาะแก่การนำไปต่อยอดทั้งทางด้านการศึกษาและการตลาด
ทั้งนี้สูตรขนมคุกกี้สุนัขเพื่อสุขภาพนั้น ผู้จัดได้นำเอาสูตรจากอินเตอร์เน็ต เว็บเพจต่าง ๆ มาดัดแปลงให้ เหมาะสมและมีความ Healty มากยิ่งขึ้นโดยใช้ส่วนผสมจากข้าวโอ๊ต ตับไก่ แครอท ไข่ไก่ ซึ่งมีประโยชน์ต่อ สุขภาพสุนัขทั้งสิ้น แต่การที่สุนัขได้รับวิตามันบางวิตามันที่มากเกินไปหรือมากเกินขนาดก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวสุนัขได้ ทั้งนี้ในคุกกี้สุนัขเพื่อสุขภาพมีวิตามินเอที่มาก ควรให้สุนัขแต่พอดีเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพสุนัข

ผู้จัดทำ

ธนกฤต เบญจาทิกุล
THANAKRIT BENCHATIKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
วัชระ พาลี
WATCHARA PALEE

#นักศึกษา

สมาชิก
ศุภสิริชัย น้อยวานิช
SUPASIRICHAI NOYWANICH

#นักศึกษา

สมาชิก
กิตติพิชญ์ ข้ามสี่
KITTIPIT KHAMSEE

#นักศึกษา

สมาชิก
เปรม บัวทอง
PREM BUATHONG

#นักศึกษา

สมาชิก
สินีนาฏ พลโยราช
Sineenart Polyorach

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด