กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

K2 Micro ElectroMag

K2 Micro ElectroMag

@วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

#Cluster 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
K2 Micro ElectroMag

รายละเอียด

- บำบัดน้ำเสียให้ผ่านมาตรฐาน ได้ถึง 100 ลบ.ม. ต่อวัน
- บำบัดน้ำเสียเป็นน้ำสะอาด ได้ถึง 50 ลบ.ม.ต่อวัน
- เหมาะกับรีสอร์ทหรือโรงแรมขนาดกลางไม่เกิน 100 ห้องตามหมู่เกาะ เหมาะกับหมู่บ้านที่อยู่ห่างใกลน้ำประปาเข้าไม่ถึง
- เหมาะกับน้ำเสียปั๊มน้ำมัน
- เดินระบบง่าย อัตโนมัติ 24ชั่วโมง
- ใช้แต่พลังงานไฟฟ้า ไม่ใช้สารเคมี/จุลินทรีย์
- ถ้าใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ (3,500W) เท่ากับได้น้ำฟรี (ระบบใช้ไฟรวม 3,500W)
- ระบบควบคุมการทำงานแบบ AI และ loT

วัตถุประสงค์

คุณสมบัติระบบริโซเคิลน้ำ K2 ElectroMag
• ใช้แหล่งน้ำได้เกือบทุกประเภท
- จากน้ำคลองธรรมชาติ ถึงน้ำเสียตามบ้านเรือน
• ขั้น1 น้ำเสียถูกบำบัดผ่าน ElectroMag 2 ชั้นเป็นน้ำดิบ, ปลอดเชื้อโรค,
• ขั้น2 น้ำดิบถูกกรอง 2 ชั้น (กรองหยาบและกรองคาร์บอนทั่วไป)
เป็นน้ำใสสะอาด ไร้ตะกอน/กลิ่น ใช้เป็นน้ำประปาได้
• ใช้หลายเครื่องเป็นโรงงานผลิตน้ำ
- ติดตั้งเพื่อผลิตน้ำได้เลย ไม่ต้องก่อสร้างงานโยธา
- อนาคตเพิ่มถังสำรองน้ำสะอาด และเพิ่มถังตกตะกอน สามารถผลิตน้ำประปาได้ปริมาณมากขึ้น
• เพิ่มเครื่อง ElectroMag บำบัดอีกขั้นผลิตเป็นน้ำดื่มได้เลย! (ไม่ต้องใช้ RO)
• สามารถใช้น้ำสะอาดนี้สำหรับ
- ขั้นต่ำ: ใช้กดชักโครกล้างพื้น,ล้างรถ,รดต้นไม้
- ขั้นสูง: ใช้อาบาซักล้าง.หุงต้มหรือผลิตน้ำดื่ม!
• ถังบำบัด ElectroMag ล้างกากตะกอนเองอัตโนมัติ(Self Cleaning)ทุกสัปดาห์ (หรือตั้งเวลาตามระดับความสกปรกของน้ำ)
- จัดการกากตะกอนง่าย
- ปล่อยกลับแหล่งน้ำเสียได้เลย หรือ ตากแห้งทำปุ๋ย หรือ เพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์นาโน/พิโกเมตร
• การล้างตัวเองไม่มีน้ำทิ้งเสียจำนวนมาก
- ต่างจากเครื่องกรองน้ำ RO (Reverse Osmosis) ที่เมื่อ Backwash จะมีน้ำทิ้ง (Reject) ถึง 70% และความสูญเสียสูงมาก
ลิ

ผู้จัดทำ

สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี
Surapong Siripongdee

#อาจารย์

สมาชิก
สุจิรา วุฒิโสภณ
sujira vuthisopon

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด