กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ความไม่สมบูรณ์แบบของภาพสู่งานจิตรกรรม

Imperfection of an image transfer a painting

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#Digital Economy
ความไม่สมบูรณ์แบบของภาพสู่งานจิตรกรรม

รายละเอียด

งานจิตรกรรมโบราณที่ปรากฏในสถานะของชุดข้อมูลภาพที่ถูกทำซ้ำอยู่ในสื่ออินเตอร์เน็ต ที่อยู่ในหลากหลายที่ มีคุณภาพของไฟล์ที่แตกต่างกัน ทั้งความชัดเบลอ สี
และถูกลดทอนและทำให้ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ โดยนำสิ่งเหล่านั้นที่ปรากฎมาแสดงออกผ่านวิธีการทางจิตรกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความงานที่ถูกสร้างด้วยความไม่สมบูรณ์แบบ

วัตถุประสงค์

เล็งเห็นถึงคุณภาพของรูปภาพที่อยู่ในสื่ออินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ผิดเพี้ยนไปจากชิ้นงานจริงจนไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าภาพไหนใกล้เคียงกับงานต้นฉบับทำให้เกิดความสับสน และ ภาพไม่สามารถที่แสดงออกถึงลายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมได้

ผู้จัดทำ

พงศธร มณีประพันธ์
PONGSATHORN MANEEPRAPAN

#นักศึกษา

สมาชิก
อัฐพร นิมมาลัยแก้ว

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วุฒิกร คงคา
wutigorn kongka

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด