กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

กล่องฆ่าเชื้อด้วย UV-C

uv-c sanitizer box

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
กล่องฆ่าเชื้อด้วย UV-C

รายละเอียด

กล่องฆ่าเชื้อ UV-C แบบพกพา ประกอบด้วยหลอดยูวี ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 
ด้านข้างมีปุ่ม เปิด-เปิดเเละตั้งเวลาในการฆ่าเชื้อ ผนังภายในเป็นผนังสะท้อน 
ทำให้สามารถฆ่าเชื้อสิ่งของได้ทุกทิศทาง  มีระบบป้องกันการทำงานในกรณี
ที่ตู้ปิดไม่สนิท  ขนาดพื้นที่ใช้สอยของตู้ 30 × 30 × 25 เซนติเมตร
หลอด UV-C ที่ปล่อยรังสีที่ความยาวคลื่น7 นาโนเมตร ขนาด 6 วัตต์
มีระบบตั้งเวลาและนับเวลาถอยหลัง ที่เวลา 30, 25, 20, 15, 10 และ 5 นาที
มีเซนเซอร์แจ้งเตือนการเปิดตู้และตัดการทำงานของหลอด UV ในขณะเครื่องทำงาน
มีช่องมองด้านข้าง สำหรับตรวจเช็คการทำงานของหลอด UV

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในช่วง Covid

ผู้จัดทำ

สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์
Sarinporn Visitsattapongse

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด