กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตกราฟีนบริสุทธิ์

The Study of Properties of Pristine Graphene Concrete

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตกราฟีนบริสุทธิ์

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

-

ผู้จัดทำ

นนท์ปวิธ หมื่นพันปาน
NONPRAWIT MHENPUNPHAN

#นักศึกษา

สมาชิก
บุญศรัณย์ แก้วสง่า
BOONSARUN KAEWSANGA

#นักศึกษา

สมาชิก
ธัชทฤต หรบรรพ์
TUCHTHARIT HORABAN

#นักศึกษา

สมาชิก
อำพน จรัสจรุงเกียรติ
Amphon Jarasjarungkiat

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด