กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบโรงเรือนแคคตัสอัจฉริยะ

Development cactus greenhouse control system

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#Cluster 2024
#Digital Technology
ระบบโรงเรือนแคคตัสอัจฉริยะ

รายละเอียด

โครงการนี้นักศึกษาได้มีการลงมือสร้างระบบโรงเรือนแคคตัสโดยมีการออกแบบลักษณะโรงเรือนให้มีความเรียบง่ายสะดวกสบาย เหมาะแก่การใช้เป็นต้นแบบ ด้วยการพัฒนาใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการจำลองผ่านบอร์ด ESP-32 และการนำ Sensor เข้ามาควบคุมโรงเรือนแคคตัส

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ชีวิตประจำวันของเราง่ายและสะดวกสบายขึ้น เช่น การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน ทางเราจึงเล็งเห็นว่า การนำความรู้ทางด้าน การเขียนโปรแกรม และ การพัฒนาเทคโนโลยี มาปรับใช้กับทางด้านการเกษตร โดยเล็งเห็นว่าต้นแคคตัส ในประเทศไทยปัจจุบันมีผู้คนสนใจในการปลูกเพื่อเป็นงานอดิเรก หรือ สร้างเป้นอาชีพ เพราะ ต้นแคคตัสปลูกได้ง่าย และ มีลักษณะสายพันธ์มากมายที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกันไป จึงได้คิดค้น ระบบควบคุมโรงเรือนแคคตัสอัจฉริยะ ขึ้นมา สามารถวัดค่าความชื้นในดิน ระบบควบคุมแสงไฟ และ ระบบเซ็นเซอร์ระบายอากาศ เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการเพาะปลูก  ประหยัดทรัพยากรบุคคล และ ยังสามารถนำไปปรับใช้ และ พัฒนาต่อยอด สร้างเป็นอาชีพได้อีกด้วย

ผู้จัดทำ

ณิชาภัทร ผัดอาจ
NICHAPAT PHATART

#นักศึกษา

สมาชิก
ศิวกร ทองเงิน
SIVAKORN THONGNGEN

#นักศึกษา

สมาชิก
หทัยรัตน์ น้ำใส
HATHAIRAT NAMSAI

#นักศึกษา

สมาชิก
ชัยภัทร พึ่งแพง
CHAIYAPHAT PUENGPUANG

#นักศึกษา

สมาชิก
ญาดา ตั้งวัฒนาชุลีพร
YADA TANGWATTANACHULEEPORN

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐณิชา เจษฎานุรักษ์กิจ
NATNICHA JASSADANURAKKIT

#นักศึกษา

สมาชิก
อาณัติ รัตนถิรกุล
Arnut Ruttanatirakul

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วันเฉลิม พรหมศร
Wanchalerm Promsorn

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด