กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่อการค้า

Breeding chili pepper for commercial

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#Cluster 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่อการค้า

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

การผลิตพริกของประเทศไทยไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง การแพร่ระบาดของโรคและแมลงทำให้สายพันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นการค้ามักให้ผลผลิตที่ต่ำลงทุกปี ดังนั้นนักปรับปรุงพันธุ์จำเป็นจะต้องพัฒนาพริกสายพันธุ์ใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มีผลผลิตที่เพียงพอต่อทั้งการใช้ในประเทศและการส่งออก คณะเทคโนโลยีเกษตร ภายใต้การทำงานของ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุวอ ได้ปรับปรุงพันธฺพริกลูกผสม ลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1 เนื่องจากมีความแข็งแรง สม่ำเสอ ให้ผลผลิตสูง และทนต่อการเกิดโรคแอนแทรกโนสและโรคไวรัสใบหงิกเหลือง เพื่อให้เกษตรกร บริษัทเอกชนเพื่อนำไปต่อยอดพันธุ์พริกของไทยนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อขายเป็นการค้าต่อไป  

ผู้จัดทำ

พัชราภรณ์ สุวอ
Patcharaporn Suwor

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด