กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เก้าอี้ในสวน 11 สไตล์ เลือกได้ตามใจคุณ

Garden chairs in 11 styles

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#Smart City
เก้าอี้ในสวน 11 สไตล์ เลือกได้ตามใจคุณ

รายละเอียด

เนื่องจากเก้าอี้ทั้ง 11 รูปแบบ มี concept ภายในตัวชิ้นงานของตนเองเก้าอี้ทั้ง 11 รูปแบบนี้ มีแรงบันดาลใจการออกแบบมาจากการใช้งาน ภายในสวนหรือตามร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นต้น เนื่องจากเก้าอี้แต่ละรูปแบบมีสไตล์และกลิ่นอายความเป็นตัวเองอยู่ในชิ้นงาน ทำให้ผู้คนที่สนใจเก้าอี้หลากหลายสไตล์ ได้เข้ามาร่วมชมการออกแบบเก้าอี้ในครั้งนี้ อีกทั้งเก้าอี้แต่ละดีไซน์สามารถเอาไปปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องตกแต่งภายในสวนอย่างเดียว และสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สวนครบองค์ประกอบเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้ดูเป็นสวนมากขึ้นเพราะมีจุดนั่งพักผ่อน และผ่อนคลาย
https://www.youtube.com/watch?v=-IbHijpmisA

วัตถุประสงค์

เฟอร์นิเจอร์ยอดนิยมของบุคคลทั่วไปและใช้กันอย่างเป็นที่แพร่หลายมาก ที่สุดคงหนีไม่พ้นเก้าอี้ และเก้าอี้ทั้ง 11 รูปแบบนี้มีการออกแบบดีไซน์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสำหรับรูปแบบนั่งภายในสวนหรือการใช้งานในสถานที่อื่นๆ เช่นร้านอาหาร ร้านกาแฟ โดยการดีไซน์เก้าอี้แต่ละรูปแบบจะมีเอกลักษณ์ของตนเองและมี concept ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชิ้นงาน ทั้งนี้การออกแบบดีไซน์เก้าอี้ทุกรูปแบบเกิดจากการต้องการจุดพักผ่อนภายในสวนสาธารณะเป็นต้น ทำให้เกิดการออกแบบเก้าอี้ทุกรูปแบบชุดนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อการใช้งาน

ผู้จัดทำ

ศศิรินทร์ วงษ์เล็ก
SASIRIN WONGLEK

#นักศึกษา

สมาชิก
สุพิชญา โคคีรี
SUPITCHAYA KHOKHEEREE

#นักศึกษา

สมาชิก
ชัญญานุช เณรพิทักษ์
CHANYANUT NANPHITAK

#นักศึกษา

สมาชิก
ชนาภา ถาวร
CHANAPHA THAWORN

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐธยาน์ บุญครองปรีชาญ
NATTHAYA BOONKRONGPREECHAN

#นักศึกษา

สมาชิก
ณิชกมล บุญเฉลียว
NICHAKAMOL BOONCHALIEO

#นักศึกษา

สมาชิก
นันท์นภัส ขจรเดช
NANNAPAT KAJOHNDECH

#นักศึกษา

สมาชิก
จิรภัทร พฤกษา
JIRAPHAT PHRUKSA

#นักศึกษา

สมาชิก
ณภัทร วรนุช
NAPHAT WORANUCH

#นักศึกษา

สมาชิก
กณิษฐา ทองดี
KANITTHA THONGDEE

#นักศึกษา

สมาชิก
มัลลิกา ทองใบ
MALLIKA THONGBAI

#นักศึกษา

สมาชิก
สุดที่รัก สายปลื้มจิตต์
SUDTEERAK SAIPLUEMCHIT

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด