กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารหลายชั้นด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนพื้นฐานของเทคโนโลยีไวไฟและการเรียนรู้ของเครื่อง

Smartphone based Indoor Localization System within a Multi-storey Building using Wi-Fi and Machine Learning Technology

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Smart City
ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารหลายชั้นด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนพื้นฐานของเทคโนโลยีไวไฟและการเรียนรู้ของเครื่อง

รายละเอียด

การระบุตำแหน่งภายในอาคารมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการนำทางและการระบุตำแหน่งของธุรกิจ เช่น ร้านอาหารและร้านค้าในสนามบิน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการระบุตำแหน่งภายในอาคารมีความสำคัญเพียงใดในการทำให้การนำทางง่ายขึ้นและระบุตำแหน่งภายในอาคาร ระบบการหาตำแหน่งทั่วโลก (GPS) ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานตำแหน่งกลางแจ้งเป็นหลัก และอาจไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานภายในอาคาร จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของการระบุตำแหน่งภายในอาคารได้ เป้าหมายของการศึกษานี้คือการระบุตำแหน่งที่แน่นอนของแต่ละบุคคลภายในอาคารหลายชั้น การใช้ข้อมูลจากตัวบ่งชี้ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนส่วนบุคคลร่วมกับอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้ อัลกอริธึมเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (KNN) และอัลกอริธึมเวกเตอร์เครื่องสนับสนุน (SVM) เป็นสองวิธีที่แตกต่างกันที่ใช้ในการจำแนกข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลลัพธ์เพื่อระบุอัลกอริธึมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการคาดเดาตำแหน่งภายในอาคารในบริบทของการศึกษานี้ นอกจากนี้ การศึกษายังรวมเอาการสร้างตำแหน่งลายนิ้วมือที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละพื้นที่ ซึ่งช่วยให้สามารถคาดการณ์ตำแหน่งของผู้ใช้สมาร์ทโฟนส่วนบุคคลภายในอาคารได้แบบทันที โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของพวกเขาบนชั้นที่แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันการระบุตำแหน่งภายในอาคารมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการนำทางและการระบุตำแหน่งภายในอาคารของธุรกิจและร้านค้า เช่น ร้านอาหารและร้านค้าในสนามบิน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการระบุตำแหน่งภายในอาคารมีความสำคัญเพียงใดในการทำให้การนำทางง่ายขึ้นและระบุตำแหน่งภายในอาคาร ระบบการหาตำแหน่งทั่วโลก (GPS) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานตำแหน่งกลางแจ้งเป็นหลัก และอาจไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานภายในอาคาร จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของการระบุตำแหน่งภายในอาคารได้ 

นอกจากนี้ อินเทอร์เน็ตยังมีการใช้งานอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก และโทรศัพท์มือถือก็เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผู้จัดทำโครงงานจึงได้สร้างแอพพลิเคชันกับสมาร์ทโฟนในการระบุตำแน่งภายในอาคารโดยใช้ค่าความแรงของสัญญาณในการระบุตำแหน่ง

ผู้จัดทำ

กฤติมา เหลือล้ำ
KRITTIMA LUALUM

#นักศึกษา

สมาชิก
สมิตา สุนิมิตร
SAMITA SUNIMIT

#นักศึกษา

สมาชิก
ธันวา โชคพรทวีสุข
THANWA CHOKPORNTAVEESUK

#นักศึกษา

สมาชิก
ณภัทร ฉายแสง
NAPHAT CHAISANG

#นักศึกษา

สมาชิก
พนารัตน์ เชิญถนอมวงศ์
Panarat Cherntanomwong

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร
Akkarit Sangpetch

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด