กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

แพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลกระจายศูนย์ด้วยลิมิตออเดอร์บุก

Decentralized Exchange Crypto Currency using Limit Order Book

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Digital Technology
แพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลกระจายศูนย์ด้วยลิมิตออเดอร์บุก

รายละเอียด

เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลกระจายศูนย์ด้วย Limit Order Book ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน ในรูปแบบที่ป้องกันปัญหาจากการรวมศูนย์ซื้อขายซึ่งอาจโดนระงับหรือบอกเลิกบริการได้โดยไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า ทั้งยังช่วยสืบค้น Best Price Swap ในการลดปัญหา Price Impact อีกด้วย

วัตถุประสงค์

คณะผู้จัดทำได้เริ่มต้นโดยการคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับตลาดคริปโต เช่น การล่มสลายของ
Exchange FTX , เงินลงทุนของลูกค้า Exchange Zipmex ในบริการ ZipUp+ ถอนไม่ได้ เป็นต้น ทำให้พบว่า
ปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจาก Exchange ซื้อขายเหรียญดิจิทัลในปัจจุบันนั้นยังไม่มีความโปร่งใสเเละขาดความ
น่าเชื่อถือในการบริหารทรัพย์สินของลูกค้า ทำให้เมื่อเกิดกระแสข่าวด้านลบว่า Exchange นั้นขาดความน่าเชื่อถือ
หรือสภาพคล่องในระบบไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดการ Bank Run ของ Exchange จนในที่สุดและลูกค้าที่ถอนเงิน
ไม่ทันก็จะสูญเสียเงินเหล่านั้นไป และอีกปัญหาใหญ่ๆในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญดิจิทัล On-Chain บน DEX
ประเภท AMM ก็จะมีปัญหาคือการที่ลูกค้าที่มาใช้บริการจะโดน Price Impact ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญได้
หากสภาพคล่อง (Liquidity Pool) ไม่เพียงพอ ซึ่งจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้คณะผู้จัดทำเลือกที่จะทำโปร
เจค แพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลกระจายศูนย์โดยใช้ระบบ Limit Order Book โดยการนำเทคโนโลยีบล็อก
เชนเข้ามาใช้เพื่อแก้ปัญหานี

ผู้จัดทำ

ภูรินท์ ทับทิมโต
PURIN TABTIMTO

#นักศึกษา

สมาชิก
ปัณณวรรธ สุวรรณพงศ์
PUNNAWAT SUWANNAPONG

#นักศึกษา

สมาชิก
มหาสมุทร ขาวนวล
MAHASAMUT KHAONOUN

#นักศึกษา

สมาชิก
อัครเดช วัชระภูพงษ์
Akkradach Watcharapupong

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด